Rewolucja energetyczna w Polsce wymaga systemu magazynowania energii

Rewolucja energetyczna w Polsce wymaga systemu magazynowania energii
Kehua

Wraz z globalnym trendem neutralności węglowej i zmianą struktury energetycznej rośnie tempo przyrostu wytwarzania energii z fotowoltaiki. Całkowita zainstalowana moc fotowoltaiki na świecie w 2020 r. wyniosła 128 GW. Ze względu na charakterystykę pracy fotowoltaiki szczytowy sposób wytwarzania energii (szczyt południowy produkcji w rozkładzie dziennym), model łączący fotowoltaikę z systemem magazynowania energii staje się kluczowym rozwiązaniem.

Polska odnotowała w 2020 roku wysoki wzrost mocy zainstalowanej pochodzącej z energii słonecznej. Według Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) wskaźnik udziału energii odnawialnej w Polsce będzie wynosił 23 proc. do roku 2030, co ma oznaczać wzrost mocy tylko w fotowoltaice o 5–7 GW.

Aby przyspieszyć rewolucję energetyczną i poprawić wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki, nieunikniona staje się instalacja systemów magazynowania energii (ESS  ang. Energy Storage System). Polski rząd ogłosił niedawno plany uzupełnienia projektu Mój prąd tak, aby obejmował on również wyposażenie sieci w ESS.

REKLAMA

Jako wiodący na świecie dostawca rozwiązań energetycznych PV + ESS z kompleksowymi technologiami w zakresie magazynowania energii, Kehua zajął ósme miejsce w globalnym rankingu za 2020 rok sporządzonym przez firmę IHS Markit. Kehua dostarcza rozwiązania zgodne z zapotrzebowaniem sieci energetycznej na rozproszone technologie do magazynowania energii. Znacznie poprawiają one wydajność wytwarzania i wykorzystania energii słonecznej przez użytkowników.

Jednocześnie Kehua wspiera dystrybuowanie energii w obrębie systemu, aby lepiej reagować na zapotrzebowanie sieci energetycznej w Polsce.

Zaspokajanie bazowych potrzeb polskiej sieci energetycznej

Wraz ze wzrostem produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki rośnie jej udział w strukturze energetycznej Polski.

Zmienność, z jaką wiąże się ten rodzaj produkcji energii, wprowadza problemy w zakresie stabilności krajowej sieci energetycznej. System magazynowania energii ma tę zaletę, że szybko ładuje się i rozładowuje. Poprzez wahania obciążenia, a także inteligentne zarządzanie ładowaniem i rozładowywaniem można skutecznie złagodzić negatywny wpływ energii elektrycznej wytwarzanej przez fotowoltaikę na sieć energetyczną.

Aby skutecznie poprawić zwrot z inwestycji w elektrownie słoneczne, potrzebne są:

1) Zwiększene zużycia własnego energiii z fotowoltaiki:

– system magazynowania energii jest ładowany, gdy energia słoneczna jest dostępna w ciągu dnia – zwiększone zostaje w ten sposób jej wykorzystywanie.

2) Przesunięcie szczytowego obciążenia w celu zmniejszenia kosztów systemu:

– monitorowanie w czasie rzeczywistym różnicy cen energii elektrycznej,

– inteligentne planowanie wykorzystania energii elektrycznej,

– zmniejszenie popytu na energię elektryczną u odbiorców.

3) Inteligentna wysyłka wysokiej jakości energii elektrycznej:

– zasilanie awaryjne po stronie użytkownika – gdy sieć energetyczna ulegnie awarii, system magazynowania energii zostanie przekształcony w zasilacz bezprzerwowy (UPS). Wysoka niezawodność i wysoka jakość generowanej energii elektrycznej zagwarantują zasilanie po stronie użytkownika;

– po stronie sieci: wygładzanie obciążenia – w godzinach szczytu energia elektryczna zostanie odprowadzana z systemu magazynowania energii, aby wygładzić obciążenia i ustabilizować sieć energetyczną.

Rozwiązanie do magazynowania energii Kehua

Dla instalacji ESS po stronie behind-the-meters Kehua oferuje zintegrowane rozwiązania, zawierające: falownik PV, system komunikacji EMS (ang. expanded memory specification), system baterii, system kontroli temperatury, system kontroli przeciwpożarowej itp. W celu zaspokojenia potrzeb aplikacji klientów logikę algorytmu EMS można elastycznie skonfigurować dla różnych wariantów.

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej i korzystania z sieci ESS Kehua oferuje rozwiązania maksymalizujące przychody użytkowników. Idealne połączenie rozwiązania pod klucz o wysokiej gęstości energetycznej (1000 V/ 1500 V), PCS i systemu średniego napięcia w najwyższym stopniu zmniejsza koszty transportu, instalacji, uruchomienia, przestrzeni zawodowej i inne koszty działania systemu.

Wartość programu Kehua ESS

REKLAMA

Rozwiązania ESS Kehua poprawiają zwrot z inwestycji.

  • Instalacja:

– zintegrowana konstrukcja,

– plug and play,

– redukcja zajmowanej przestrzeni,

– niższe koszty transportu.

  • Uruchomienie:

Kompleksowe debugowanie symulacji przed dostarczeniem jej do klienta pociąga za sobą prostą konfigurację na miejscu.

  • Inteligentne EMS:

Jako mózg systemu magazynowania energii EMS może inteligentnie dostosować konfigurację zasilania falownika PV i PCS.

System EMS firmy Kehua zapewnia:

– elastyczną obsługę konfiguracji systemu,

– analizę dużych zbiorów danych,

– spełnienie wymagań aplikacji w pełnym zakresie,

– zwiększenie rentowności inwestycji.

  • Poprawa jakości energii elektrycznej:

Jako system zasilania EMS zapewnia wysoką jakość zasilania kluczowych urządzeń w przypadku awarii sieci energetycznej.

  • Elastyczna i zintegrowana wysyłka energii:

Kompatybilny z generatorem diesla, aby rozwiązać problem słabego zasilania.

  • Rozwiązanie standardowe:

Szereg standardowych rozwiązań dla użytkowników, w tym systemy: 100 kW, 250 kW, 500 kW z opcjonalną konfiguracją baterii 1–2 h.

O Kehua:

Założona w 1988 roku i upubliczniona w 2010 roku, Kehua jest światowym liderem w dziedzinie konwersji mocy, ze zobowiązaniem do zapewnienia najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie energii krytycznej, energii odnawialnej i infrastruktury chmurowej. Firma dostarcza UPS-y, falowniki fotowoltaiczne, systemy magazynowania energii, rozwiązania IDC oraz usługi O&M.

Dowiedz się więcej: www.kehua.com

E-mail: Poland@kehua.com

Kontakt: Angel Lee

Tel.: 86-13860850533

LinkedIn/Facebook: Kehua Tech

 

artykuł sponsorowany