Photon Energy o realizacji farm solarnych

Photon Energy o realizacji farm solarnych
jurvetson, flickr cc-by-2.0

Czeski deweloper farm słonecznych, który jest notowany na warszawskiej giełdzie NewConnect, opublikował raport o bieżącym stanie projektów fotowoltaicznych realizowanych m.in. w Niemczech, we Włoszech i Australii. {więcej}

Poniżej prezentujemy treść raportu Photon Energy ze strony newconnect.pl:

REKLAMA

Zarząd Photon Energy a.s. informuje o ukończeniu następujących projektów fotowoltaicznych w okresie od 1 października 2011 r. do dnia publikacji niniejszego raportu:

REKLAMA

Niemcy:


W okresie raportowania ukończone zostały następujące projekty fotowoltaiczne:

– Elektrownia fotowoltaiczna w miejscowości Ellrich o całkowitej, zainstalowanej mocy 600 kWp; elektrownia objęta jest taryfą gwarantowaną (FiT) w wysokości EUR 22.07/MWh; planowany termin podłączenia instalacji do sieci to kwiecień 2012 r.

– Elektrownia fotowoltaiczna w miejscowości Ellrich o całkowitej zainstalowanej mocy 400 kWp; poziom taryf gwarantowanych (FiT) nie został jeszcze zatwierdzony; planowany termin podłączenia instalacji do sieci to kwiecień 2012 r.

– Elektrownia fotowoltaiczna w Altentreptow o całkowitej zainstalowanej mocy 156 kWp; elektrownia objęta jest taryfą gwarantowaną (FiT) w wysokości EUR 27.08/MWh (średnia ważona z taryf gwarantowanych w odpowiednich przedziałach mocy); planowany termin podłączenia instalacji do sieci to luty 2012 r.

– Elektrownia fotowoltaiczna na budynku Grundschule w miejscowości Ueckermuende o całkowitej zainstalowanej mocy 45 kWp; elektrownia objęta jest taryfą gwarantowaną (FiT) w wysokości 28.27/MWh (średnia ważona z taryf gwarantowanych w odpowiednich przedziałach mocy); planowany termin podłączenia instalacji do sieci to luty 2012 r.

– Dwie elektrownie fotowoltaiczne na budynkach Gymnasium Ueckermuende o całkowitej zainstalowanej mocy 27 kWp; elektrownie objęte są taryfą gwarantowaną (FiT) w wysokości EUR 28.74 /MWh; instalacja jest już podłączona do sieci.

– Elektrownia fotowoltaiczna na budynkach Kindergarten Ueckermuende o całkowitej zainstalowanej mocy 25 kWp; elektrownia objęta jest taryfą gwarantowaną (FiT) w wysokości EUR 28.74 /MWh; instalacja jest już podłączona do sieci.

– Elektrownia fotowoltaiczna w miejscowości Demmin o całkowitej zainstalowanej mocy 40.5 kWp; elektrownia objęta jest taryfą gwarantowaną (FiT) w wysokości EUR 28.38/MWh (średnia ważona z taryf gwarantowanych w odpowiednich przedziałach mocy); oczekiwany termin podłączenia instalacji do sieci to luty 2012 r.


Projekt, który nie został ukończony w okresie raportowania, to instalacja naziemna w miejscowości Herzberg o całkowitej mocy 600kWp. Studium wykonalności projektu wykazało, iż konieczne jest podłączenie projektu do sieci w dwóch punktach co znacząco zmieniło założenia ekonomiczne oraz techniczne tego projektu. Projekt jest jeszcze w toku analiz a ostateczna decyzja odnośnie jego realizacji zostanie podjęta w ciągu najbliższych miesięcy. 

Włochy:


W okresie raportowania ukończono oraz/lub prowadzono budowę następujących projektów:

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 261 kWp w miejscowości Verderio została ukończona i podłączona do sieci w listopadzie 2011 r. kwalifikując się do taryfy premiowej w wysokości EUR 0.265/kWh powyżej przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, które wynoszą EUR 0.07/kWh. 

– Instalacja fotowoltaiczna o mocy 998 kWp w miejscowości Verrone, prowincja Biella jest w toku budowy a jej ukończenie oraz podłączenie do sieci planowane jest do 30 czerwca 2012 r. 


Pozostałe dwa projekty tj: instalacja dachowa PV o mocy 900 kWp w miejscowości Sirone, prowincja Lecco oraz instalacja dachowa PV o mocy 500 kWp w miejscowości Fisciano, prowincja Salerno zostały opóźnione ze względu na trudności w finansowaniu projektów na rynku włoskim (zbyt wysokie koszty długu). Odrębny raport na temat projektów włoskich zostanie opublikowany w przeciągu najbliższych tygodni. 

Australia:


W okresie raportowania ukończono oraz/lub prowadzono budowę następujących projektów:

– Projekt fotowoltaiczny o mocy 144 kWp w miejscowości Symostons, obejmujący instalację dachową i naziemną; faza prac inżynieryjnych została ukończona a projekt oczekuje obecnie na pozwolenie na budowę, które powinno zostać wydane w I kwartale 2012 r.; budowa elektrowni planowana jest na przełomie I / II kwartału br.


Przetarg publiczny na budowę farmy słonecznej Cloncurry Solar Farm został rozstrzygnięty. Spółce nie udało się pozyskać tego kontraktu. 


W roku 2011 portfel elektrowni własnych Photon Energy wzrósł o 8.4 MWp (pro-rata 6.9 MWp) i wynosił na koniec roku 27.05 MWp (pro-rata 25.01 MWp). 


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.