Prosumenci postawią na fotowoltaikę?

Prosumenci postawią na fotowoltaikę?
Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0

Nowe regulacje dla OZE mają promować rozwój instalacji prosumenckich. Ale czy nowe zachęty są wystarczające dla rozwoju prosumenckiej fotowoltaiki? {więcej}

Ministerstwo Gospodarki zapewnia, że nowa ustawa o energii odnawialnej zapewni rozwój małych, domowych instalacji do produkcji energii odnawialnej. Ich właściciele, czyli tzw. prosumenci, w celu sprzedaży energii do sieci zostaną zwolnieni z szeregu kosztownych i czasochłonnych formalności, takich jak zarejestrowanie działalności gospodarczej czy zdobycie koncesji.

Co więcej, zgodnie z postanowieniami nowej ustawy, sprzedaż zielonej energii produkowanej w instalacjach prosumenckich ma być dodatkowo premiowana większym dochodem niż w przypadku sprzedaży energii produkowanej w tradycyjnych elektrowniach. Wszystko dzięki współczynnikowi, który będzie mnożył dochód sprzedającego energię prosumenta.

REKLAMA

Niemniej jednak, inne zapisy projektu ustawy o OZE sprawiają, że sytuacja prosumentów nie wygląda już tak kolorowo. Po pierwsze – nie zostaną oni objęci systemem zielonych certyfikatów – tak jak inni producenci zielonej energii. Po drugie, nowa ustawa określa, że będą oni mogli sprzedać do sieci co najwyżej 30% wyprodukowanej przez siebie energii. Po trzecie, nowe regulacje określają cenę sprzedaży energii w transakcjach pomiędzy prosumentami a zakładem energetycznym na minimum 70% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku ubiegłego.

Ile będzie mógł zatem zarobić na sprzedaży energii prosument posiadający mikro-instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kW? Przyjmijmy, że w ciągu roku w polskich warunkach z tego rodzaju instalacji można wyprodukować 3,6 MWh energii. Jeśli jej właściciel sprzeda 30% wyprodukowanej przez siebie energii, czyli 1,08 MWh po cenie wynoszącej 70% z obecnej średniej ceny energii wynoszącej około 200 zł/MWh, otrzymamy 151,2 zł, które pomnożymy przez współczynnik korygujący dla mikroinstalacji fotowoltaicznych (2,5), i otrzymamy w ten sposób roczny dochód ze sprzedaży energii wynoszący 378 zł.

REKLAMA

Oprócz tego, naszym dodatkowym zyskiem będzie mniejszy rachunek z zakładu energetycznego. Oprócz sprzedego 1,08 MWh energii, na własny użytek pozostanie nam 2,52 MWh eergii (wielkość ta odpowiada mniej więcej rocznemu przeciętnemu zużyciu prądu w gospodarstwie domowym). Przyjmując, że cena energii dla gospodarstw domowych to obecnie około 350 zł/MWh, zaoszczędzimy na rachunku za prąd rocznie około 882 zł.

Powyższe dane nie są być może zbyt optymistyczne dla branży PV, a prosumencki sposób produkcji energii wydaje się mniej atrakcyjny niż produkcja energii objęta systemem zielonych certyfikatów.

Sytuacja może jednak się zmienić już za kilka lat – wraz ze wzrostem cen energii. Jeśli potwierdzą się szacunki Ministerstwa Gospodarki, za 10 lat cena energii na rynku konkurencyjnym może wzrosnąć z obecnych 200 do 340 zł. Wówczas dochód ze sprzedaży 1,08 MWh energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej może się zwiększyć z wymienionych wyżej 378 zł do około 595 zł. Jeśli także o 140 zł wzrośnie cena energii dla gospodarstw domowych (w optymistycznym wariancie nieuwzględniającym wzrostu opłat dystrybucyjnych czy większej prowizji zakładu energetycznego), na produkcji 2,52 MWh energii na własne potrzeby możemy zaoszczędzić rocznie około 1209,6 zł.

W przeciwieństwie do sprzedaży energii produkowanej w systemach PV i premiowanej zielonymi certfikatami, w fotowoltaicznych instalacjach prosumenckich dochód ze sprzedaży energii bedzie rósł z roku na rok – wraz z wyższą ceną energii.

Kilka kwestii pozostaje jednak niewiadomą. Nowa ustawa nie określa maksymalnego okresu, w którym będzie można korzystać ze współczynnika korygującego dla instalacji prosumenckich. Konieczne jest także doprecyzowanie, że również w przypadku instalacji prosumenckich planowane co 3 lata redukcje współczynnika korygującego będą dotyczyć tylko instalacji nowych.

Czytaj więcej o bieżących komentarzach i analizach dot. ustawy o OZE na Gramwzielone.pl w artykule:Ustawa o OZE: bieżące informacje, analizy i komentarze