Program dotacji dla rolników Agroenergia zostanie podzielony

Program dotacji dla rolników Agroenergia zostanie podzielony
Fot. Gramwzielone.pl (C)

W drugiej edycji programu Agroenergia, z którego można pozyskać dotacje na odnawialne źródła energii, do podziału będzie suma 200 mln zł pomniejszona o dofinansowanie wypłacone w pierwszym naborze. NFOŚiGW nadal nie ogłosił regulaminu nowego naboru, jednak wiadomo już, że tegoroczna edycja Agroenergii będzie wyraźnie różnić się od poprzedniej.

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl o termin uruchomienia nowego naboru o dotacje z programu Agroenergia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że obecnie procedowana jest zmiana zasad programu polegająca na podzieleniu go na dwie części.

Pierwsza część będzie dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji, pomp ciepła oraz towarzyszących magazynów energii.

REKLAMA

Ta część będzie wdrażana przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Użytkownicy końcowi, czyli rolnicy, będą mogli składać wnioski do miejscowych WFOŚiGW, po tym jak wojewódzkie fundusze podpiszą stosowne umowy z NFOŚiGW.

Jeszcze w tym miesiącu uruchomiony ma zostać nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy, do których rolnicy będą mogli zgłosić się po dofinansowanie z pierwszej części Agroenergii.

Część druga będzie wdrażana bezpośrednio przez NFÓSiGW i ma dotyczyć dofinansowania biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, przy czym dofinansowaniu mają podlegać również towarzyszące magazyny energii.
Taka zmiana założeń Agroenergii miała już uzyskać pozytywną opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska i obecnie ma oczekiwać na zatwierdzenie kryteriów wyboru przedsięwzięć przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW.

NFOŚiGW informuje, że ze względu, iż dofinansowanie w ramach programu Agroenergia będzie udzielane wyłącznie w ramach pomocy publicznej horyzontalnej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów jest dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przedsięwzięcie nie może być również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

REKLAMA

Niestety nadal nie znamy pozostałych kluczowych zasad dofinansowania w nowej edycji Agroenergii. Regulamin programu zostanie udostępniony dopiero wraz z oficjalnym ogłoszeniem o naborze wniosków.

Budżet pierwszego i drugiego naboru wniosków w Agroenergii wyniesie w sumie 200 mln zł.

Pierwszy nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na wykorzystanie OZE na terenach wiejskich był prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lipca do grudnia 2019 r.

Przygotowując założenia pierwszej edycji Agroenergii, NFOŚiGW zdecydował, że z całkowitej kwoty 200 mln zł przewidzianej na ten program 80 mln zł będzie można pozyskać w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w pierwszym naborze, dofinansowanie w formie dotacji mogło wynieść do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł na jeden projekt, natomiast pożyczka – w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł – mogła pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji. Nie było przy tym możliwości umorzenia części pożyczki.

W pierwszej edycji programu złożono w sumie 646 wniosków. Łączny koszt zgłoszonych inwestycji wyniósł 212,81 mln zł, z czego całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania sięgnęła 78,71 mln zł.

W tym wniosków o dotację było 515, na łączną kwotę dotacji 47,9 mln zł, co stanowiło 60 proc. zaplanowanego budżetu 80 mln zł. Natomiast liczba wniosków o pożyczkę sięgnęła 131, na łączną sumę 30,8 mln zł, czyli na 39 proc. zaplanowanego budżetu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.