Jakie podatki zapłacą prosumenci w nowym systemie rozliczeń?

Jakie podatki zapłacą prosumenci w nowym systemie rozliczeń?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Proponowane zmiany wprowadzają wiele obowiązków, ale również udogodnień, z których będą mogli skorzystać odbiorcy energii elektrycznej, których pozycja na rynku energetycznym ma się wzmocnić się i zapewnić im większą ochronę. Jak wynika z nowelizacji ustawy, mają zostać wprowadzone zupełnie nowe metody rozliczeń prosumentów pisze Mirosław Siwiński z kancelarii podatkowej Advicero Nexia, prywatnie prosument energii elektrycznej.

Oficjalne uzasadnienie nowelizacji wskazuje, że wprowadzane zmiany są efektem wdrożenia do krajowych regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L. 158 z 14.6.2018) i mają przyczynić się również do ulepszenia obszaru działania energii elektrycznej oraz gazu w kraju.

Do najważniejszych zmian niewątpliwie należy kwestia wzmocnienia obowiązujących praw oraz wprowadzenie nowych możliwości w obszarze sprzedaży energii elektrycznej, jednak na co powinniśmy zwrócić jeszcze uwagę? Warto zatem zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w nowelizowanej ustawie.

REKLAMA

Sprzedaż nadwyżek a podatek

Warto wskazać, że prosumenci odpowiadający za produkcję energii z własnej mikroinstalacji będą mieli prawo do sprzedawania wytworzonych nadwyżek energii, a co więcej, zapewnia im się elastyczność względem zawarcia umów czy selekcjonowania ofert sprzedaży.


Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, taka dogodność została wprowadzona ze względu na realizację przepisu z dyrektywy, zgodnie z którym państwo członkowskie zobowiązane jest zapewnić odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowych oraz mikro przedsiębiorcy dostęp do co najmniej jednego narzędzia, które będzie odpowiedzialne za porównywanie wszystkich ofert w branży energetycznej.

Nowy system sprzedaży nadwyżek, który ma zostać wprowadzony po zmianach w art. 41, odnosi się do wartości 100 proc. średniej ceny na rynku konkurencyjnym odnoszącej się do kwartału poprzedniego. Innymi słowy, co jest bardzo istotne, prosument będzie odsprzedawał wyprodukowane nadwyżki energii według cen historycznych.

Co ważne, jak wskazuje projekt nowelizacji, dodaje się do art. 41 ust. 22 i 23, który dalej uprawnia do zwolnienia przychodu uzyskanego przez prosumenta OZE z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji, z podatku PIT, CIT, a także z podatku akcyzowego.

REKLAMA

Czy zwolnienie z podatku VAT jest możliwe?

Mimo, że prosument jest co do zasady zwolniony z ww. podatków, to nie można zapomnieć o tym, że w świetle regulacji podatku VAT taka sprzedaż może być traktowana jako działalność gospodarcza. Zasadność opodatkowania podatkiem VAT w zakresie produkcji energii elektrycznej w prosumenckich instalacjach OZE została poruszona m.in. w interpelacji nr 28185 do ministra finansów.

Jak wspomniano powyżej, sprzedaż energii elektrycznej przez prosumenta w obszarze ustawy VAT kwalifikuje się jako działalność gospodarcza, a więc co do zasady powinna podlegać opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 23 proc.

Jak wskazano w odpowiedzi interpelacji: „Powyższe potwierdza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie w wyroku w sprawie C-219/12 Fuchs Trybunał stwierdził, że eksploatacja zainstalowanego na służącym prywatnym celom domu mieszkalnym, lub obok niego, modułu fotowoltaicznego, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dyrektywy VAT”.

Warto jednak podkreślić, że nie każda osoba będzie miała obowiązek z tego tytułu. Dla prosumentów sprzedających energię nieprzekraczającą wartość sprzedaży w roku poprzednim kwoty 200 000 zł netto, przewidziano zwolnienie podmiotowe, co oznacza, że nie będzie on zobowiązany do szeregu czynności z tego tytułu jak np. rejestracji, składania deklaracji podatkowych czy składania JPK.

Innym modelem pozwalającym uniknąć opodatkowania jest dostosowanie przepisu art. 15 ust. 3 ustawy o VAT, czyli rozszerzenie wyłączeń z działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. Takie jednak wprost wyłączenie z zakresu działalności gospodarczej sprzedaży przez prosumentów może budzić wątpliwości odnośnie jego zgodności z prawem europejskim. Zalecanym więc rozwiązaniem byłaby interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów stwierdzająca, że tak „działalność” prosumenta mieście się w zakresie definicji zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. To, czy taka interpretacja zostanie wydana, pokaże prawdziwe intencje omawianego projektu.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia. Prywatnie prosument energii elektrycznej

 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.