Deweloper fotowoltaiki z GPW pozyskał 35 mln zł

Deweloper fotowoltaiki z GPW pozyskał 35 mln zł
Photon Energy

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych firma Photon Energy w ramach oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych sprzedała akcje stanowiące 8,33 proc. kapitału zakładowego. W efekcie udział akcji spółki będących w wolnym obrocie wzrośnie do 22,69 proc. Photon zamierza wykorzystać wpływy z oferty na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024.

Oferta sprzedaży istniejących akcji Photon Energy zakończyła się wczoraj o godzinie 15. Łącznie zostało uplasowanych 5 mln akcji po cenie 7,0 zł za akcję, co odpowiada łącznej kwocie brutto 35 mln zł (7,7 mln EUR).

Photon podkreśla, że akcjonariusze większościowi firmy podkreślili swoje zaangażowanie, nie włączając do oferty własnych akcji. Oferta nie objęła również akcji pracowniczych. Rozliczenie transakcji zaplanowano na 29 czerwca.

REKLAMA

– Biorąc pod uwagę wymagające otoczenie rynkowe, jesteśmy zadowoleni z osiągniętego rezultatu. Pozyskany kapitał umożliwi realizację niedawno opublikowanych przez Photon Energy planów strategicznych oraz koncentrację na poszerzaniu bazy aktywów wytwarzających czystą energię elektryczną, a także budowaniu nowych, stabilnych przychodów w oparciu o w pełni zintegrowany model biznesowy. Jest nam niezmiernie miło powitać w gronie akcjonariuszy polskich i międzynarodowych inwestorów, którzy zaufali naszej strategii rozwoju – komentuje Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Od momentu powstania w 2008 r. Photon Energy zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 420 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania (O&M) dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie.Grupa zamierza wykorzystać wpływy ze sprzedaży na rozwój działalności w ramach opublikowanej niedawno strategii rozwoju na lata 2021-2024.

Do końca 2024 r. spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych do co najmniej 600 MWp. Jednocześnie do tego czasu firma zakłada rozszerzenie mocy portfela projektów fotowoltaicznych do 1,5 GWp oraz kontynuację rozwoju w obszarze O&M do 1 GWp.

REKLAMA

Prezentując nową strategię, Photon Energy informował, że jeśli chodzi o region Europy Środkowej, w jego zainteresowaniu są projekty przede wszystkim o mocy 5-15 MW, których rozwój ma bazować na modelu komercyjnych umów PPA. Deweloper chce ponadto rozwijać projekty realizowane „za licznikiem” w lokalizacjach, w których jednocześnie znajduje się odbiorca.

Spółka podkreśliła, że w osiągnięciu lepszych wyników w nowych, rynkowych modelach rozwoju fotowoltaiki pomogą jej kompetencje pozyskane dzięki inwestycji w polską firmę Lerta rozwijającą koncepcję tzw. wirtualnej elektrowni.

Photon Energy zakończył rok 2020 z całkowitymi przychodami w wysokości 28,258 mln EUR, co oznaczało spadek o 6,3 proc. rok do roku. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży technologii – 27,8 proc. rok do roku, co spółka tłumaczyła trudnym otoczeniem w związku z pandemią, firma odnotowała wyraźny wzrost przychodów z wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 17,6 proc. rok do roku.

Photon poprawił roczny wynik EBITDA do 8 440 mln EUR (+ 6,3 proc. rok do roku) dzięki korzystniejszej strukturze przychodów i poprawie marży brutto we wszystkich segmentach działalności. Mimo wzrostu wyniku EBITDA Photon odnotował w 2020 roku stratę w wyniku EBIT w wysokości 0,142 mln EUR w porównaniu z zyskiem rzędu 5,382 mln EUR w 2019 roku. Tę stratę firma tłumaczyła zwiększonymi kosztami związanymi z dewelopmentem nowych projektów fotowoltaicznych.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Photon Energy wypracował przychody na poziomie 4,57 mln EUR – z czego przychody w zakresie generacji energii elektrycznej wyniosły 2,94 mln EUR. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody dewelopera wyniosły odpowiednio 5,31 mln euro i 2,92 mln EUR.

EBITDA Photona za pierwszy kwartał sięgnęła 0,22 mln EUR wobec wyniku na poziomie 1,4 mln euro przed rokiem. Firma zanotowała jednocześnie stratę netto wynoszącą 3,17 mln euro wobec straty na poziomie 1,7 mln EUR w pierwszym kwartale 2020 r.

Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji przyjętej strategii będzie osiągnięcie w 2024 roku 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.