Columbus wygrywa aukcje z 27 projektami

Columbus wygrywa aukcje z 27 projektami
Columbus Energy

Columbus Energy złożył skutecznie 12 ofert sprzedaży energii w aukcjach, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził wcześniej w tym miesiącu. To już kolejne aukcje, w których Columbusowi udaje się zabezpieczyć gwarancje sprzedaży energii.

Columbus Energy poinformował, że w wyniku ostatnich aukcji wiatrowo-fotowoltaicznych, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził wcześniej w tym miesiącu, a których wyniki ogłoszono w ostatni piątek, skutecznie oferty sprzedaży energii złożyło 12 spółek zależnych Columbus, realizujących 27 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,749 MW – w tym jeden projekt posiada moc 11,997 MW. Spółka nie podała cen energii, które udało jej się zabezpieczyć w obu aukcjach.

Do aukcji  AZ/7/2021 zorganizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 8 czerwca dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych o jednostkowej mocy przekraczającej 1 MW, przystąpiło 88 wytwórców, którzy złożyli łącznie 111 ofert. Wygrało 91 ofert. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 179 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 209 zł/MWh w przypadku elektrowni PV. Maksymalna cena w ofercie zakwalifikowanej do wsparcia wyniosła 242,98 zł/MWh. 

REKLAMA

Z kolei w aukcji nr AZ/8/2021 przeznaczonej dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, którą URE przeprowadził w dniu 11 czerwca, liczba ofert złożonych przez 432 wytwórców wyniosła 1264, natomiast aukcję wygrało 1016 ofert. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 207,00 zł/MWh, a maksymalna sięgnęła 253,37 zł/MWh.

To już kolejne aukcje, w których Columbusowi udaje się zabezpieczyć gwarancje sprzedaży energii.  Do pierwszych aukcji spółka przystąpiła w ubiegłym roku, zabezpieczając w nich prawa do sprzedaży energii z projektów o łącznej mocy niemal 30 MW.


W wyniku aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy do 1 MW, przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 8 grudnia 2020, spółki zależne Columbus Energy zrealizują 21 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,192 MW.

Z kolei w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o jednostkowej mocy ponad 1 MW, która odbyła się 26 listopada 2020 r., spółka złożyła skutecznie cztery oferty na sprzedaż energii z farm PV o łącznej mocy 9,988 MW.

Kolejne projekty w portfelu

Columbus Energy systematycznie rozbudowuje swój portfel projektów. W ubiegłym tygodniu spółka informowała o zawarciu umowy opcji zakupu projektów farm fotowoltaicznych o mocy do 109,265 MW, w tym moc jednego projektu ma sięgać 75 MW.

Termin na wykonanie przez Columbus opcji nabycia mija 31 stycznia 2022 r., z kolei do 31 stycznia 2023 r. spółka będzie miała prawo pierwszeństwa nabycia praw do danego projektu, jeżeli sprzedający będzie zamierzał go sprzedać. 

REKLAMA

W komunikacie na temat tej umowy Columbus nie podał, jaka będzie wartość transakcji, informując jedynie, że została ona ustalona „na zasadach rynkowych dla tego typu projektów”.

Dodatkowo Columbus przyznał kontrahentowi pożyczkę w wysokości 2,4 mln zł, której spłata ma nastąpić do 31 grudnia 2021 r.

To kolejna tego rodzaju transakcja zrealizowana przez Columbusa w tym miesiącu. Wcześniej spółka informowała o zawarciu umowy nabycia 100 procent udziałów w 10 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 166 MW. 

Te projekty mają znajdować się na różnym etapie zaawansowania. W tym projekty o łącznej mocy 30,345 MW zostały zgłoszone do aukcji, która odbyła się w dniu 11 czerwca.

Natomiast na początku czerwca krakowska firma informowała o zawarciu umowy opcji zakupu projektu farmy PV o mocy ok. 61,95 MW. Na podstawie umowy na każde żądanie spółki złożone nie później niż do 31 grudnia 2023 r. – ale nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania warunków przyłączenia – sprzedający sprzeda na rzecz Columbus wolne od wszelkich obciążeń prawa do projektu.

Do tej pory Columbus wybudował farmy fotowoltaiczne o mocy 34 MW w projektach o jednostkowej mocy do 1 MW.

W krótszym okresie Columbus dąży do wybudowania farm fotowoltaicznych o mocy 1 GW, których wartość ma sięgać w sumie około 3 mld zł, natomiast w perspektywie kilku lat Columbus chce zbliżyć się do poziomu około 4 GW i portfela wycenianego na ok. 12 mld zł.

Większość środków na inwestycje w naziemne farmy fotowoltaiczne Columbus Energy chce pozyskać dzięki emisji tzw. zielonych obligacji.

We wrześniu 2020 r. spółka New Energy Investments z grupy Columbusa zawarła z domem maklerskim BOŚ Bank umowę programu emisji obligacji do 500 mln zł. W pierwszej emisji obligacje serii A o wartości 75 mln zł objął BOŚ.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.