System EKTIN PV – kompleksowe rozwiązanie do nadzoru farm fotowoltaicznych

System EKTIN PV - kompleksowe rozwiązanie do nadzoru farm fotowoltaicznych
Apator Elkomtech SA

EKTIN PV to system do nadzoru i zarządzania pojedynczymi lub rozproszonymi farmami fotowoltaicznymi, który zapewnia dostęp do szczegółowych informacji o działaniu inwestycji i pozwala na sterowanie jej elementami.

System ten zbiera dane na temat zdarzeń, alarmów i mierzonych wartości, umożliwiając efektywne zarządzanie farmami. Zmniejsza przy tym koszty utrzymania i zapewnia bezpieczeństwo.

EKTIN PV jako przemyślane rozwiązanie klasy SCADA jest odpowiedzią na potrzeby inwestora, który finansuje powstawanie farmy fotowoltaicznej, jak i zarządzającego, którego zadaniem jest optymalne zarządzanie farmą, z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej wiedzy.

REKLAMA

Najważniejsze cechy systemu EKTIN PV to:

  • elastyczna i bezpieczna komunikacja,
  • wizualizacja i możliwość zdalnego sterowania,
  • dopasowane raportowanie, pozwalające na efektywne zarządzanie inwestycją.
 

Inwestor, który stosuje system, ma zapewnionych wiele korzyści, począwszy od przyjaznego panelu obsługi, dostępu do informacji o stanie i ilości zainstalowanych falowników, po bieżące monitorowanie wygenerowanych przychodów oraz PR – współczynnika wydajności pracy farmy.

Zarządzający farmą natomiast otrzymuje narzędzie, które wspomaga pracę dyżurnych nadzorców, serwisu i służb utrzymania technicznego farm fotowoltaicznych oraz kontroli i okresowej diagnostyki pracy instalacji PV bez stałej obsługi. Rozwiązanie daje możliwość wizualizacji architektury systemu z diagnostyką stanu łączy, a także stanu pracy automatyk instalacji PV, sieci eE w zakresie SN/nn oraz pomiarów.

Więcej:

REKLAMA

 

Kontakt:

Tomasz Dąbrowski

Menedżer Rozwoju Biznesu
Apator Elkomtech SA

tel. +48 607 456 068

e-mail: tomasz.dabrowski@apator.com

 

artykuł sponsorowany