Dotacje na efektywność energetyczną i OZE dla uzdrowisk

Dotacje na efektywność energetyczną i OZE dla uzdrowisk
ABB

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w programie Klimatyczne Uzdrowiska. Jego budżet wynosi 250 mln zł, w tym 200 mln zł może zostać przyznane w formie dotacji na działania skutkujące poprawą jakości powietrza m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Program Klimatyczne Uzdrowiska został podzielony na dwie części: 1) Adaptacja do zmian klimatu oraz 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych.

Jego budżet wynosi 250 mln zł, a rozpoczęty właśnie nabór wniosków będzie ciągły i potrwa do roku 2024 lub do wyczerpania środków.

REKLAMA

W tym 200 mln zł może zostać zagospodarowane w drugiej części programu mającej na celu poprawę jakości powietrza poprzez poprawę efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii – w tym fotowoltaikę.

Inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie, to w szczególności:

1) modernizacja energetyczna budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, wykazującego minimalną redukcję zapotrzebowania na energię końcową budynku na poziomie 30 proc. (zalecany stopień redukcji spełniającej definicję głębokiej termomodernizacji wynosi 60 proc.);

REKLAMA

 

2) modernizacja/wymiana/instalacja źródła ciepła oraz/lub c.w.u. budynków, na podstawie posiadanego audytu energetycznego, z tym zastrzeżeniem, że budynki, dla których planowana jest realizacja ww. usprawnienia jako osobne działanie – w zakresie izolacyjności przegród: ścian zewnętrznych, stolarki okiennej oraz dachu/stropodachu – spełniają wymagania przynajmniej WT2014. Nie dopuszcza się dofinansowania zmiany źródła ciepła na źródło ciepła opalane kopalnymi paliwami stałymi;

3) montaż instalacji fotowoltaicznych oraz lub wymiana oświetlenia na energooszczędne dla budynków – na podstawie właściwego audytu energii elektrycznej z zastrzeżeniem, że produkcja energii elektrycznej z instalacji PV zbilansowana jest na potrzeby: optymalizacji zużycia energii elektrycznej oświetlenia wbudowanego i/lub zewnętrznego budynku oraz obsługi systemów technicznych i instalacyjnych w budynku.

Dofinansowanie w tej części programu będzie przyznawane w formie dotacji, przy czym jej intensywność może sięgać do 70 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lub do 40 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku, kiedy dotyczy ono tylko realizacji usprawnienia, o którym mowa wyżej w pkt 3.

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których samorządy posiadają 100 proc. udziałów lub akcji i są powołane są do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek można przedstawiać od wczoraj do 29 marca 2024 r. Dokumenty należy składać do NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.