Szkolenia on-line: Fotowoltaika dla firm

Szkolenia on-line: Fotowoltaika dla firm

Zapraszamy na szkolenie on-line pt. Fotowoltaika dla Firm, które odbędzie się w dniu 19 sierpnia.

Pierwsze miesiące 2021 r. na rynku energii elektrycznej to dynamiczny wzrost cen energii na rynku hurtowym oraz nowelizacja ustawy o rynku mocy zmieniająca stawki opłaty macowej z 76,2 zł na wyższe dla grupy odbiorców o niestabilnym profilu zużycia energii w ciągu doby.

Zmiany na rynku hurtowym to również historyczne poziomy cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie (TGE S.A.):

REKLAMA

  • 419,2 PLN za 1 MWh dla rynku dnia następnego (RDN) – index TGeBASE 4 lipca 2021 r.  dla rynku terminowego (OTF) 
  • 367,2 PLN za 1 MWh – index BASE_Y-22 w dniu 1 lipca 2021 r.

Zmiany w wysokości opłaty mocowej  dotyczą firm, których profil zużycia w „godziniach mocowych” różni się o co najmniej 5,10, 15 proc. niż profil zużycia energii elektrycznej poza godzinami mocowymi.

Aby odnieść się do informacji płynących z rynku, że ceny energii czynnej dla firm w 2022 r. wzrosną o ponad 30 proc., najlepiej zrobimy, jeśli sami sprawdzimy prawdopodobieństwo takiego scenariusza i sami wykonamy prognozę cen energii dla 2022 r.

Na naszym szkoleniu rozważać będziemy jak prognozować ceny energii dla firm na 2022 r. Jeżeli energię czynną kupujemy od spółki obrotu, to musimy określić jak spółka obrotu buduje swój portfel zakupów energii elektrycznej i czy kupi energię drożej czy taniej niż w roku 2021.

Skoro spółka obrotu kupuje energię w ponad 50 proc. na rynku terminowym (kontrakty na BASE_Y-22  oraz PEAK5_Y-22),  to analizując wzrosty na tych instrumentach i porównując ich ceny z 2021 r., z dużym prawdopodobieństwem możemy określić skalę zmian cen energii w 2022 r.

Prognozować ceny energii czynnej dla firm i zmienne koszty dystrybucji w tym koszty opłaty mocowej i opłaty OZE będziemy na naszym szkoleniu. Odpowiemy również na poniższe pytania:

  • jak opłacalne są dachowe elektrownie fotowoltaiczne produkujące energię na potrzeby własne firm dla grup taryfowych B i C,
  • jak prognozować ceny energii czynnej i zmienne koszty dystrybucji dla firm,
  • czy i jak klasyczna ekspozycja południowa PV różni się od ekspozycji wschód-zachód w zakresie produktywności energii i opłacalności koncepcji.

Program szkolenia

1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych:

– firma jako prosument – instalacje do 50 kW mocy

– firma jako producent – instalacje od 50 kW do 500 kW mocy

– firma – duże przemysłowe instalacje PV powyżej 500 kW mocy

– naziemne farmy przemysłowe – linia bezpośrednia – aspekty formalne i prawne

2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV:

– klasyczne posadowienie paneli południe 35 stopni – produkcja energii

– alternatywne posadowienie paneli wschód-zachód 15 stopni – produkcja energii

– instalacje naziemne – produkcja energii potrzeby własne

3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX:

– układ paneli południe 35 stopni

– układ paneli wschód zachód 15 stopni

– instalacje naziemne 

4. Koszty eksploatacyjne  OPEX:

– instalacje dachowe

– instalacje naziemne 

– podatek od gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą

– podatek od budynków i budowli

– ubezpieczenia

5. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie:

– rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie

REKLAMA

– Towarowa Giełda Energii jako podstawa do prognozowania cen i kosztów energii

– Rynek Dnia Następnego czy Terminowy Rynek Towarowy , który decyduje o cenach energii

– koszty bilansowania i prowizje firm handlu hurtowego energią elektryczną

6. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie:

– koszty stałe dystrybucji

– koszty zmienne dystrybucji

– koszty opłaty – OZE

– koszty opłaty – mocowej

7. Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych:

– analiza finansowa projektów inwestycyjnych – zakres

– stopa dyskontowa jako wyrażenie oczekiwanych zysków i ryzyk przez inwestora

– NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki

8. Określenie opłacalności instalacji PV produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego symulacje wariantów.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

 

Inne szkolenia organizowane przez nasza firmę:

  • Opłacalność Farm fotowoltaicznych aukcje 2021 – szkolenie on-line – 17 sierpnia

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

  • Magazyny Energii dla fotowoltaiki – szkolenie online – 24 sierpnia

Więcej informacji o szkoleniu na stronie organizatora >>

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – blisko związany z takimi branżami jak budownictwo, energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższeW działalności trenera wykorzystuje doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji mi. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA.

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie prognoz popytu dla rynku energii elektrycznej, LOCE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV,  ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej  dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne !!!

1) Uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 proc. rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8 proc.


Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany