Do 250 EUR/kWp dla austriackich prosumentów

Do 250 EUR/kWp dla austriackich prosumentów
Bisol

Austriacki rząd zwiększył tegoroczny budżet dotacji do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Dodatkowe środki będzie można otrzymać na inwestycję w system fotowoltaiczny zintegrowany z budynkiem.

Początkowo przewidziane na ten rok dopłaty do inwestycji w małe elektrownie fotowoltaiczne w Austrii w ostatnim czasie prawie się wyczerpały, a jak podkreślało austriackie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Bundesverband Photovoltaic Austria (Austria PV), niepewność co do przyszłości programu dopłat stawała się dla rynku PV coraz większym problemem.

Teraz jednak austriacki rząd zwiększył o 20 mln euro pulę środków przewidzianych na dopłaty do zakupu i montażu małych instalacji fotowoltaicznych o maksymalnej, jednostkowej mocy 50 kWp.

REKLAMA

Dofinansowanie jest przyznawane w formie jednorazowego grantu, którego wysokość jest naliczana od każdego instalowanego kWp. 

W przypadku inwestycji w system fotowoltaiczny o mocy do 10 kWp dopłata wyniesie 250 EUR za każdy kWp. Na większą instalację o mocy 10-20 kWp będzie można otrzymać 200 EUR/kWp, z kolei na inwestycję w system PV o mocy wyższej niż 20 kWp, ale nie przekraczającej 50 kWp, wysokość dotacji wyniesie 150 EUR/kWp.

Oprócz takiej dotacji będzie można otrzymać dodatkowe 100 EUR/kWp jeśli inwestor zdecyduje się na montaż fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem (Building Integrated Photovoltaics, BIPV).

Z dotacji będą mogły skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Co ciekawe, uzyskanie dotacji rządowej nie wykluczy możliwości zdobycia na tę samą inwestycję dofinansowania ze środków udostępnianych przez samorządy.

Ostatnio inwestycje w austriackiej fotowoltaice były wspierane miksem rządowych dopłat do zakupu i montażu elektrowni PV oraz taryf gwarantowanych przyznawanych za produkcję energii z PV – jednak tylko w ograniczonym zakresie.


Dotacja na systemy fotowoltaiczne o mocy do 100 kWp w naborze przeprowadzonym wcześniej w tym roku mogła wynieść 250 EUR/kWp, natomiast w przypadku większych instalacji fotowoltaicznych o mocy 100-500 kWp mogła sięgnąć 200 EUR/kWp.

Do tego oferowana była dotacja do magazynów energii do 50 kWh, której wysokość nie mogła przekroczyć 200 EUR/kWh.

Łączna wysokość dofinansowania do fotowoltaiki i magazynów energii nie mogła stanowić więcej niż 30 proc. kosztów inwestycji.

REKLAMA

Na początku tego roku austriacka rządowa agencja OeMAG przeprowadziła inne postępowanie adresowane do prosumentów eksploatujących elektrownie fotowoltaiczne, w którym można było zabezpieczyć taryfę gwarantowaną na sprzedaż energii do sieci. Wysokość taryfy ustalono na 7,06 eurocenta/kWh, a okres wsparcia na 13 lat. O miejscu na liście beneficjentów decydował zadeklarowany poziom autokonsumpcji produkowanej energii.

Wsparciem w formie taryfy gwarantowanej objęto ponad 5,3 tys. instalacji, podczas gdy wszystkich wniosków złożono niemal 9 tys. Z taryfy wykluczono aplikacje, w których zadeklarowano autokonsumpcję poniżej 17 proc.

Taryfa przyznana przez austriacką agencję energetyczną może zostać połączona z oferowanym przez OeMAG wsparciem do CAPEX-u inwestycji.

Ponad 2 GW mocy

Rok 2020 okazał się rekordowy dla austriackiego rynku fotowoltaicznego pod względem zrealizowanych inwestycji.

Stowarzyszenie Austria PV podało, że w ubiegłym roku w tym kraju zostały zainstalowane systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 341 MW i był to najlepszy wynik w historii rynku PV w tym kraju. Wcześniej najlepszy był rok 2013, kiedy uruchomiono systemy PV o całkowitej mocy 263 MW.

Ubiegłoroczny wynik był lepszy o 94 MW od wyniku uzyskanego w roku 2019 oraz o 155 MW od mocy instalacji wykonanych w Austrii w roku 2018.

Na koniec 2020 roku całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w Austrii wzrosła do 2043 MW.

Austria PV podkreśla jednak, że mimo pewnego przyspieszenia skala inwestycji w austriackiej fotowoltaice jest nadal zbyt mała, mając na względzie wpisany do strategii energetycznej Austrii cel przejścia w 100 procentach na zasilanie energią elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych do roku 2030, a następnie osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2040.

Elementem rządowej strategii energetycznej jest ponadto program wyposażenia w fotowoltaikę miliona austriackich dachów. Ten cel ma zostać osiągnięty w roku 2030. 

Austria PV zapewnia, że aby osiągnięcie tych celów stało się realne, konieczne jest zwiększenie rocznej produkcji energii z fotowoltaiki z obecnego poziomu około 2 TWh do ok. 11,3 TWh na koniec obecnej dekady. Taki poziom generacji wiązałby się z koniecznością zwiększenia zainstalowanych mocy do około 11-11,5 GW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.