MG Green Energy szykuje projekt największej farmy PV w Europie

MG Green Energy szykuje projekt największej farmy PV w Europie
Marian Glita

Spółka MG Green Energy Sp. z o.o., będąca czołowym deweloperem farm fotowoltaicznych w Polsce, zamierza zbudować farmę fotowoltaiczną, która będzie największym tego typu obiektem w Europie.

MG Green Energy Sp. z o.o. powstała w 2012 roku w Jędrzejowie, od początku angażując się w rozwój odnawialnych źródeł energii.

Dziś MG Green Energy Sp. z o.o. jest czołowym deweloperem projektów fotowoltaicznych w Polsce, który obecnie posiada portfel 200 lokalizacji pod farmy PV na terenie kraju o łącznej mocy 7000 MW, z czego około 400 projektów wygrało aukcje w latach 2016-2021.

REKLAMA

Wszystkie projekty z wygranymi aukcjami zostały już wybudowane lub są obecnie na etapie realizacji.

  • 2016 r. – wprowadzone 10 MW do systemu aukcyjnego,
  • 2017 r. – wprowadzone 35 MW do systemu aukcyjnego,
  • 2018 r. – wprowadzone 65 MW do systemu aukcyjnego,
  • 2019 r. – wprowadzone 102 MW do systemu aukcyjnego,
  • 2020 r. – wprowadzone 115 MW do systemu aukcyjnego,
  • 2021 r. (czerwiec) – wprowadzone 30 MW do systemu aukcyjnego,
  • 2021 r. – planujemy wprowadzić na jesienną aukcję 70 MW.

Stworzyliśmy dwie koncepcje pod budowę farm wielkogabarytowych – jedna o mocy 2500 MW, druga o mocy 2600 MW, pod które zabezpieczyliśmy 7500 ha ziemi i które planujemy zrealizować w latach 2023-2027.

W celu zabezpieczenia tych koncepcji podpisaliśmy list intencyjny z jednym z największych na świecie producentów paneli fotowoltaicznych, firmą Trina Solar, która dostarczy niezbędne komponenty do budowy tak ogromnych farm PV.

W lutym 2021 r. spółka Energy Group BV będąca 100 proc. udziałowcem w MG Green Energy podpisała kontrakt na wykonanie projektów PV oraz budowę całego kompleksu instalacji na terenie Polski w ilości 5000 MW. Instalacja ta zajmie około 7500 ha gruntów oraz złoży się na nią 10 mln paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 500Wp.

Aby przewieźć taką ilość paneli na miejsce inwestycji, będzie potrzeba około 12 820 tirów. Dostawy paneli zapewni Trina Solar, która zabezpieczy również pozostałe niezbędne komponenty m.in. konstrukcje wsporcze pod panele. Ich transport to następne kilka tysięcy tirów.

Kontrakt został podpisany z jedną z największych korporacji europejskich, która będzie wspomagana finansowo przez banki w Chinach.

REKLAMA

Podstawą do podpisania kontraktów były dwie koncepcje pod budowę gigantycznej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 5100 MW, które MGGE zrealizowało w 2020 r. Koncepcje były szczegółowo analizowane przez międzynarodowych inwestorów specjalizujących się w budowie farm fotowoltaicznych.

Po trwających 8 miesięcy negocjacjach doszło do podpisania kontraktu, który wyznaczył ostateczną datę realizacji gigantycznego przedsięwzięcia na czerwiec 2027 r.

Zaprojektowanie całego przedsięwzięcia to koszt  400 mln euro, natomiast budowa całej farmy fotowoltaicznej pochłonie 3,5 mld euro, co w przeliczeniu na polską walutę wyniesie około 16 mld zł.

Produkcja energii elektrycznej z farmy PV o zainstalowanej mocy 5 000 MW wyniesie około 5 TWh w skali roku. Tyle odpowiada zapotrzebowaniu na energię 15 dużych miast posiadających po 100 tys. mieszkańców.

Energy Group B.V.

Prezes zarządu Marian Glita

 

artykuł sponsorowany