Szkolenie: Projekty fotowoltaiczne – rodzaje inwestycji, mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania

Szkolenie: Projekty fotowoltaiczne - rodzaje inwestycji, mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania
Steag

Zapraszamy na szkolenie „Projekty fotowoltaiczne  rodzaje inwestycji oraz mechanizmy wsparcia i sposoby finansowania”, które odbędzie się w formule online w dniu 29 września 2021 r.

PROMOCJA: do 15 września br. koszt uczestnictwa w szkoleniu: 690 PLN + VAT/osoba.

Szkolenie dedykowane jest inwestorom chcącym budować instalacje fotowoltaiczne i szukającym optymalnego modelu biznesowego dla ich budowy. W ramach szkolenia przedstawiona zostanie perspektywa wytwórcy oraz odbiorcy energii elektrycznej chcącego zostać wytwórcą energii z fotowoltaiki. Dlatego szczegółowo omówiony zostanie proces przygotowania i realizacji inwestycji dla instalacji tzw. off-site, czyli przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD, jak i instalacji on-site, czyli znajdujących się w miejscu lokalizacji odbiorcy.

REKLAMA

W ramach szkolenia zostaną omówione również modele biznesowe sprzedaży energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej. Uczestnicy szkolenia poznają także proces inwestycyjny dla różnych typów instalacji PV oraz możliwości pozyskania wsparcia i finansowania dla tego typu inwestycji.

PROGRAM

8.45 – 9.00 Logowanie uczestników

9.00 – 10.30 Wytwarzanie energii w instalacji fotowoltiacznej – modele wytwarzania energii z fotowoltaiki:

 • Prosument, Wytwórca, Autoproducent,
 • W lokalizacji odbiorcy (on-site), poza lokalizacją odbiorcy (off-site),
 • Regulacje prawne – różnice w ramach poszczególnych modeli,

10.30-10.45 Przerwa

10.45-13.00 Sprzedaż energii elektrycznej z instalcji fotowoltaicznej:

 • Modele biznesowe sprzedaż energii z instalacji PV (on-site/off-site),
 • Umowy cPPA,
 • Mechanizmy wsparcia instalacji PV.

13.00 -13.30 Przerwa

REKLAMA

13.30 -15.15 Proces inwestycyjny budowy instalacji PV oraz jej eksploatacja:

 • Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego:
  – Omówienie podstawowych wymagań prawnych związanych z budową instalacji PV (wymagania lokalizacyjne dla instalacji, plan zagospodarowania przestrzennego),
  – Omówienie decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji,
  – Współpraca z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – czy zawsze jest potrzeba uzyskania warunków przyłączenia?,
  – Omówienie różnic w procesie inwestycyjnym budowy instalacji w zależności od jej mocy,
  – Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej,
  – Oddanie instalacji do eksploatacji.
 • Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej
  – Omówienie niezbędnych aspektów eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,
  – Serwis i monitorowanie pracy instalacji PV.

15:15 – 16:00 finansowanie i rentowność inwestycji w instalacje PV:

 • Czynniki wpływające na rentowności inwestycji w instalacje PV,
 • Możliwości finansowania inwestycji w instalacje PV.

16.00 Zakończenie szkolenia.


Informacje i rejestracja:

MASTER INSTITUTE

Anna Janiga

tel.: 22 243 90 03, tel.: 604 050 480

biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl

 

artykuł sponsorowany