Budowa największej farmy PV w Polsce w końcowej fazie

Budowa największej farmy PV w Polsce w końcowej fazie
ZE PAK

W najbliższych dniach na największej farmie fotowoltaicznej w Polsce, która powstaje w wielkopolskiej gminie Brudzew, zostanie podane napięcie. ZE PAK, który stoi za tą inwestycją, przygotowuje już ponadto znacznie większy projekt PV, którego koszt jest szacowany na 500 mln zł.

W raporcie finansowym za pierwsze półrocze 2021 r. grupa ZE PAK informuje o kolejnym etapie, w który wchodzi realizowany przez nią projekt farmy fotowoltaicznej Brudzew. Jej moc znamionowa wyniesie około 70 MWp. Po uruchomieniu będzie największym tego rodzaju obiektem w Polsce. 

Generalnym wykonawcą umowy na wybudowanie i uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej Brudzew w formule pod klucz jest konsorcjum firm Esoleo sp. z o.o. i PAK Serwis sp. z o.o.

REKLAMA

Jak informuje ZE PAK, dostawy urządzeń i prace budowlano-montażowe zostały zakończone po 30 czerwca 2021 roku, a obecnie w końcowej fazie jest uruchomienie systemu sterowania i nadzoru pracą farmy fotowoltaicznej.

Pod koniec września planowane jest podanie napięcia na farmę od strony systemu elektroenergetycznego. Później nastąpi weryfikacja układów elektrycznych pod napięciem i ma rozpocząć się rozruch poszczególnych układów farmy fotowoltaicznej.

W przyszłym miesiącu planowane jest przeprowadzenie pierwszej synchronizacji modułu generacji energii z systemem elektroenergetycznym i później nastąpi rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej.

ZE PAK prowadzi równolegle przygotowania do jeszcze większej inwestycji fotowoltaicznej, która ma zostać zrealizowana w gminie Przykona – również na terenach pogórniczych.

W ubiegłym miesiącu weszła w życie uchwała tej gminy dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwi przeprowadzenie tej inwestycji.

Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego, w zakresie dotyczącym gruntów należących do Grupy ZE PAK, ustala przeznaczenie terenów pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dostępny obszar pozwala na budowę farmy o mocy około 180-200 MWp.

ZE PAK szacuje, na podstawie doświadczeń z realizacji projektu Brudzew, że budowa farmy fotowoltaicznej Przykona potrwa około 15 miesięcy od uzyskania kompletu zgód formalno-prawnych. Nakłady inwestycyjne mają wynieść około 500 mln zł.


REKLAMA

Grupa energetyczna kontrolowana przez Zygmunta Solorza w obszarze OZE prowadzi również projekty związane z energetyką biomasową i wiatrową.

W pierwszym przypadku realizowane jest przystosowanie kotła węglowego K-7 w Elektrowni Konin do wyłącznego spalania biomasy. W wyniku tej inwestycji powstanie druga jednostka biomasowa w grupie ZE PAK, która oprócz produkcji energii dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie również źródłem awaryjnym dla produkcji ciepła w sytuacji odstawienia funkcjonującej obecnie w Elektrowni Konin ciepłowniczej jednostki biomasowej.

Po modernizacji w Elektrowni Konin dostępna będzie generacja biomasowa o mocy około 100 MWe, na co złożą się dwie jednostki po 50 MWe.

ZE PAK realizuje również swoją pierwszą inwestycję w energetyce wiatrowej w wyniku przejęcia projektu farmy wiatrowej Kazimierz Biskupi, na którą złoży się siedem turbin o łącznej mocy 17,5 MW. Obecnie trwa proces zawierania umowy z dostawcą turbin oraz rozpoczęto proces wyboru wykonawcy.

Grupa przygotowuje się ponadto do budowy wytwórni wodoru na terenie Elektrowni Konin. W tym celu zawarto umowę z firmą Hydrogenics Europe na zakup elektrolizera, który umożliwi na początek produkcję wodoru w ilości 1 tony na dobę. W dalszym etapie ma być możliwe zwiększenie mocy produkcyjnych, w zależności od zapotrzebowania na wodór.

W sprawozdaniu finansowym za pierwszą połowę 2021 r. ZE PAK podkreśla, że dla jego wyników istotne stają się warunki meteorologiczne.

– Kiedyś działalność Grupy nie podlegała w znaczącym stopniu sezonowości popytu, ze względu na niskie koszty praca bloków prowadzona była w sposób ciągły (w podstawie) przez niemal cały rok. Obecnie biorąc pod uwagę rosnący udział OZE w segmencie wytwórców energii, w tym przede wszystkim źródeł wiatrowych oraz fotowoltaiki, przy szacowaniu wielkości produkcji Grupy coraz większego znaczenia nabierają warunki pogodowe, ze szczególnym uwzględnieniem warunków wietrznych w okresach I i IV kwartału oraz słonecznych w okresach II i III kwartału – czytamy w sprawozdaniu ZE PAK.

ZE PAK zakończył pierwsze półrocze 2021 roku zyskiem netto w wysokości prawie 20 mln zł wobec straty netto przed rokiem na poziomie 261 mln zł – mimo wyraźnego spadku przychodów.

W pierwszym półroczu przychody ZE PAK spadły o 6,1 proc. i wyniosły 985,7 mln zł. Miało to wynikać w dużej mierze z niższego wydobycia węgla oraz spadku produkcji energii elektrycznej o 16,6 proc. z powodu odstawienia do remontu bloku o mocy 474 MW w elektrowni Pątnów II.

ZE PAK zwiększył natomiast przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów rok do roku o 26,9 proc. dzięki większemu wykorzystaniu swoich aktywów OZE i wyższej cenie certyfikatów.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.