KO ma propozycje dla prosumentów i zapowiada wysłuchanie publiczne

KO ma propozycje dla prosumentów i zapowiada wysłuchanie publiczne
Tomasz Nowak

Koalicja Obywatelska zaprezentowała założenia projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego celem jest wprowadzenie nowych zasad działalności prosumentów. Posłowie KO zapewnili, że w Senacie będą dążyć do przeprowadzenia wysłuchania publicznego obecnie procedowanego w parlamencie projektu nowelizacji ustawy o OZE, który ma na celu zmianę zasad rozliczeń prosumentów zgodnie z koncepcją forsowaną przez rząd.  

Nowa propozycja Koalicji Obywatelskiej zakłada pozostawienie systemu opustów dla nowych prosumentów – w przeciwieństwie do propozycji rządowej, zgodnie z którą prosumenci rozpoczynający produkcję energii po 31 grudnia 2021 r. wejdą na nowe zasady rozliczeń umożliwiające sprzedaż nadwyżek niewykorzystanej energii po średniej cenie z rynku hurtowego.

Polacy akceptują system opustowy i uważamy, że ten system jest możliwy w ramach prawa europejskiego, a jeśli nastąpiłaby jakaś zmiana, to będzie ona następstwem wysłuchania publicznego i rozmowy z rodakami. Dlatego będziemy chcieli doprowadzić do wysłuchania publicznego naszej ustawy, ale także zmienianej propozycji rządowej pod płaszczykiem projektu poselskiego – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Nowak.

REKLAMA

O ile zgodnie z obecnie procedowanymi w Sejmie regulacjami, które forsuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w nowym systemie rozliczeń prosumenci nie mają już korzystać ze zwolnień czy rabatów jeśli chodzi o koszty dystrybucji (pierwotnie projekt zgłoszony przez Jadwigę Emilewicz mówił o 15-procentowym rabacie), o tyle Koalicja Obywatelska chce wprowadzić w tej części rachunków za energię 30-procentowy rabat, ale mogliby z niego korzystać tylko prosumenci posiadający domowe magazyny energii.


Prezentując nowe propozycje regulacji dla energetyki prosumenckiej, poseł KO Tomasz Nowak zarzucił brak działań związanych z modernizacją sieci, co umożliwiłoby szersze wykorzystanie energii wytwarzanej przez prosumentów.

REKLAMA

Kolejna propozycja Koalicji Obywatelskiej, która jednak znalazła się już w obecnie procedowanym w Sejmie projekcie nowelizacji ustawy o OZE zgłoszonym przez Jadwigę Emilewicz, to wprowadzenie kategorii prosumentów zbiorowych, co umożliwiłoby wykorzystanie energii produkowanej z dachowej fotowoltaiki przez mieszkańców domów wielorodzinnych.

W projekcie ustawy zgłoszonym przez KO ma ponadto pojawić się zapis, który umożliwiłby produkcję energii odnawialnej bez konieczności zakładania działalności gospodarczej w instalacjach o mocy do 100 kW.

Zgodnie z obecnym prawem maksymalna moc instalacji, której uruchomienie nie wymaga podjęcia działalności, wynosi 50 kW. Jest to maksymalna moc instalacji, którą mogą zakładać podmioty obejmowane ustawową definicją prosumenta.

Oprócz projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w części poświęconej energetyce prosumenckiej, Koalicja Obywatelska ma zgłosić do Sejmu również projekt nowelizacji tzw. ustawy antywiatrakowej. Propozycje regulacji, które odblokowały by rozwój nowych projektów wiatrowych, pokrywają się z propozycjami opracowanymi w resorcie rozwoju. Rządowy projekt jednak nadal nie doczekał się skierowania do prac w Sejmie.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.