Rząd chce umożliwić korzystanie z opustów beneficjentom unijnych dotacji

Rząd chce umożliwić korzystanie z opustów beneficjentom unijnych dotacji
Stilo Energy

Zmiany w zasadach rozliczeń prosumentów zawarte w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE zagrażają realizacji projektów parasolowych, z których poszczególne gminy przyznają unijne dotacje na montaż m.in. domowych instalacji fotowoltaicznych. W obliczu zmian, które mają wejść w życie w przyszłym roku, część uczestników tych projektów składa rezygnację, a to grozi niezrealizowaniem projektów i dużymi karami finansowymi dla gmin.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o OZE, osoby zgłaszające przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 r. zostaną objęte nowym systemem rozliczeń nadwyżek energii oddawanej do sieci. Nowy system zakładający wynagrodzenie prosumenta z uwzględnieniem bieżącej ceny energii na rynku hurtowym jest uważany za mniej korzystny od dotychczasowego systemu opustów.

Informacje o spadku opłacalności inwestycji w fotowoltaikę uderzyły w gminy nadal realizujące projekty parasolowe, w których można pozyskać unijną dotację na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej.

REKLAMA

Mimo wysokich unijnych dotacji, mogących sięgać nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych, część osób, które zgłosiły się do projektów parasolowych, zaczęło z nich rezygnować w obawie o spadek opłacalności inwestycji w nowym systemie rozliczeń.

Z analiz wykonanych na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że zwrot z inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne realizowanych w roku 2022 może wydłużyć się z około 5-7 lat w obecnym systemie opustów do 10 lat w nowym systemie rozliczeń. Więcej na ten temat w artykule: Porównanie opłacalności fotowoltaiki w obecnym i planowanym systemie wsparcia.


Niezrealizowanie projektów z powodu braku chętnych może grozić gminom sporymi karami finansowymi, sięgającymi nawet 1/4 wartości tych projektów. Mając na uwadze, że wiele z nich posiada budżety liczone w milionach złotych, może to być spore obciążenie dla gmin.

REKLAMA

Na problem związany z projektami parasolowymi odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zapewniając, że aktualnie prowadzi dialog z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w programach parasolowych, w celu wypracowania propozycji zmian ustawy procedowanej w parlamencie, które pozwolą na wykonanie tych programów.

Resort klimatu zapewnia, że jego intencją jest, aby beneficjenci programów parasolowych, którzy zawarli umowy z gminami, mogli jako prosumenci korzystać z dotychczasowego mechanizmu rozliczeń energii elektrycznej opartego o system opustów.

Ministerstwo informuje, że obecnie trwają konsultacje w zakresie poszukiwania odpowiednich rozwiązań. Efekty tych działań mogą zostać zgłoszone w formie poprawek na etapie procedowania nowelizacji ustawy o OZE w Senacie.

Jednocześnie w komunikacie na ten temat MKiŚ zawarł szacunki dotyczące oszczędności, które będą mogli uzyskać prosumenci wchodzący do nowego systemu rozliczeń, a więc mający zgłaszać przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 r.

Ministerstwo zapewnia, że prosument o rocznej konsumpcji energii elektrycznej wynoszącej 4,5 MWh, przy przejściu na grupę taryfową G12, będzie mógł zaoszczędzić ok. 50-60 proc. kosztów w porównaniu z gospodarstwem domowym, które nie posiada instalacji fotowoltaicznej. 

– Przyjęta przez Sejm RP ustawa wprowadza prosty mechanizm rozliczeń, który ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Nadal będzie możliwe generowanie korzyści w okresie letnim, który charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem. W tym czasie każdy nowy prosument będzie mógł „naładować” swoje konto prosumenckie i następnie wykorzystywać zgromadzone środki przez okres 12 miesięcy, by pokrywać koszty zakupu energii elektrycznej w okresie zimowym. Zachowane zostaną więc dzisiejsze najważniejsze zasady obsługi i rozliczania prosumentów. Zmiany dotyczyć będą nie ilości, ale wartości wyprodukowanej energii – zapewnia resort klimatu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.