Prosumenci z unijnymi dotacjami dostaną więcej czasu na wejście do systemu opustów

Prosumenci z unijnymi dotacjami dostaną więcej czasu na wejście do systemu opustów
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W przeciwieństwie do innych prosumentów, którzy nie zdążą złożyć wniosku o przyłączenie do sieci przed 1 kwietnia 2022 r. i których ma objąć nowy system rozliczeń, prosumenci będący beneficjentami unijnych dotacji z projektów parasolowych przyłączani do sieci po tym terminie mają nadal korzystać z dotychczasowych zasad rozliczeń w formie opustów. Według szacunków Ministerstwa Klimatu, z zaproponowanych rozwiązań może skorzystać blisko 94 tys. prosumentów.

W tym tygodniu wiceminister klimatu i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska, spotkał się z przedstawicielami samorządów terytorialnych i urzędów marszałkowskich, aby omówić zmiany w systemie rozliczeń prosumentów oraz stan realizacji projektów parasolowych.

Projekty parasolowe to wyodrębniona forma projektów w regionalnych programach operacyjnych. Są one objęte odrębnym konkursem wniosków o dofinansowanie. Ich beneficjentami mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Odbiorcami ostatecznymi i jednocześnie użytkownikami instalacji są mieszkańcy danej gminy.

REKLAMA

Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, jednak niewykorzystane nadwyżki mogą trafiać do sieci. Wówczas mogą być rozliczane na takich samych zasadach jak w przypadku innych prosumentów.

Rozmowy z samorządowcami na temat dedykowanych rozwiązań dla prosumentów będących beneficjentami projektów parasolowych to efekt deklaracji wiceministra Zyski o zamiarze wypracowania rozwiązań, które pozwolą dokończyć realizację projektów parasolowych zakładających montaż domowych instalacji fotowoltaicznych w wybranych gminach.

Część osób, które wyraziły chęć udziału w tych programach, zaczęło z nich rezygnować w obawie o pogorszenie się opłacalności inwestycji w fotowoltaikę w nowym systemie rozliczeń, który obejmie prosumentów rozpoczynających działalność w przyszłym roku (w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE obecnie jest mowa o terminie wprowadzenia nowego systemu od 1 kwietnia 2022 r.).

Rezygnacja uczestników projektów parasolowych – mimo możliwości otrzymania wysokich dotacji do inwestycji w fotowoltaikę, sięgających nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych – oznacza ryzyko niewypełnienia wskaźników projektów i nałożenia na gminy kar w wysokości nawet 25 proc. wartości tych projektów.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Na apele samorządowców o przedłużenie dotychczasowego systemu, co pozwoliłoby zatrzymać w projektach parasolowych osoby, które zaczęły z nich rezygnować, odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zapowiadając wypracowanie rozwiązania dedykowanego beneficjentom unijnych dotacji.

Takie rozwiązania mogą zostać wprowadzone do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE na etapie jej procedowania w Senacie.

– Naszym celem jest opracowanie takich zmian legislacyjnych w ramach projektu ustawy procedowanej obecnie w parlamencie, aby jednostki samorządu terytorialnego wdrażające obecnie programy parasolowe mogły je zrealizować z korzyścią zarówno dla gmin, ale przede wszystkim dla ich mieszkańców, którzy zawarli umowy w tym zakresie – deklaruje wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu, zgodnie z wypracowanym rozwiązaniem osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach.

Beneficjenci projektów parasolowych mają więc zostać potraktowani inaczej niż pozostali prosumenci składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 r.

Jeśli przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE nie zostanie zmieniona na dalszym etapie prac w parlamencie, te osoby będą rozliczać nadwyżki energii wprowadzonej do sieci już nie w systemie opustów, ale otrzymując wynagrodzenie zgodne ze średnią miesięczną ceną energii z rynku hurtowego (od połowy 2024 r. ma to być cena godzinowa).

Ministerstwo liczy, że rozwiązanie dedykowane beneficjentom projektów parasolowych uzyska poparcie na kolejnym etapie prac parlamentarnych. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.