EPIA: system aukcyjny konserwuje stary system energetyczny

EPIA: system aukcyjny konserwuje stary system energetyczny
Wagner Solar press

{więcej}W odpowiedzi na opublikowanie przez Komisję Europejską wytycznych w zakresie pomocy publicznej dla OZE Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (European Photovoltaic Industry Association – EPIA) skrytykowało podstawowe założenia propozycji KE. 

Komisja Europejska miesiąc temu opublikowała nowe wytyczne publicznego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Po krytyce nowych wytycznych ze strony wielu środowisk związanych z OZE, teraz nowe propozycje KE doczekały się krytyki najważniejszej instytucji reprezentującej europejską branżę fotowoltaiczną.

Według EPIA nowe zasady są dalekie od podkreślanej przez KE technologicznej neutralności i dzięki ich wdrożeniu wspierane będą przede wszystkim konwencjonalne i dojrzałe sposoby wytwarzania energii. EPIA informuje ponadto, że nowe zasady wsparcia będą faworyzować graczy rynkowych posiadających duże i zdywersyfikowane portfolio projektów – kosztem innowacyjnych technologii i firm wchodzących na rynek energetyczny. 

REKLAMA

– O ile nowe zasady wsparcia mają na celu zintegrowanie OZE z rynkiem, w rzeczywistości utrzymują system, który ignoruje postęp w kierunku zdecentralizowanych, małskalowych źródeł odnawialnych – czytamy w oświadczeniu EPIA. 

REKLAMA

Zdaniem EPIA, energia odnawialna stała się kozłem ofiarnym Komisji Europejskiej, która wskazała OZE jako sektor, który spowodował poważne dysfunkcje rynkowe.

EPIA krytykuje też założenie neutralnych technologicznie aukcji dla projektów OZE powyżej 1 MW i określa je jako dyskryminujące m.in. dla wspólnot i spółdzielni energetycznych, które będą musiały konkurować o możliwość produkcji energii z dużymi graczami, którzy – zdaniem EPIA – są faworyzowani przez zasady systemu aukcyjnego. 

– Idea osiągnięcia grid parity, które ma być punktem wyjścia do wycofania się ze wspierania OZE po 2020 roku, jest kolejnym przykładem wciśnięcia źródeł odnawialnych do starego systemu. Chociaż technologie takie jak PV rzeczywiście staną się wówczas konkurencyjne kosztowo, ich integracja z rynkiem i opłacalność zależy od systemu kształtującego rynek, który w obecnym kształcie sprzyja scentralizowanej, konwencjonalnej energetyce – czytamy w oświadczeniu EPIA. 

gramwzielone.pl