Więcej miejsca w sieci dla mikroinstalacji w Olsztynie

Więcej miejsca w sieci dla mikroinstalacji w Olsztynie
Energa Operator

Łącznie 2,7 mln dofinansowania wpłynie do Energa-Operator w związku z realizacją czwartego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020 realizowanego na terenie oddziału w Olsztynie.

Energa-Operator zakończyła realizację projektu „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie Energa-Operator SA”.

Inwestycje zrealizowane w ramach tego przedsięwzięcia miały na celu zwiększenie zdolności przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym z mikroinstalacji. 

REKLAMA

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 24 MW i – jak wylicza Energa – udało się go osiągnąć dzięki budowie nowych powiązań kablowych istniejących linii SN, przebudowie wyprowadzeń oraz podejść linii kablowych SN z GPZ, wymianie starych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na odcinku istniejącej linii średniego napięcia 15 kV na nowe w technologii kablowej.

Łącznie projekt obejmował swoim zakresem przebudowę i modernizację blisko 20 km linii elektroenergetycznych. Zmodernizowano 5,454 km i wybudowano 13,959 km nowych sieci SN.

REKLAMA

Energa-Operator zapewnia, że zrealizowany projekt wpływa korzystnie nie tylko na możliwość przyłączenia nowych źródeł energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Dzięki jego realizacji wzrośnie niezawodność zasilania, czyli obniżenie ilości i czasu trwania awaryjnych przerw w dostawach, poprzez zastosowanie linii kablowych lub napowietrznych linii izolowanych w gminach Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg, Ostróda, Dźwierzuty, Miasto Zalewo i Zalewo. Inwestycje przyczynią się do redukcji strat energii elektrycznej w sieci EOP.

Modernizacja sieci dystrybucyjnej w Olsztynie została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.