Zachowaj system opustów, podpisz umowę na fotowoltaikę do 28 marca

Zachowaj system opustów, podpisz umowę na fotowoltaikę do 28 marca
EkoFachowcy

Istnieje sposób, aby zabezpieczyć klientów przed utratą systemu opustów. Korzystając z gwarancji prosumenckiej, zachowują stary system rozliczeń jeszcze przez kolejne 15 lat.

Dla tych, którzy nie chcą przejść na nowy system rozliczeń, istnieje rozwiązanie. Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w starym systemie rozliczeń opartym na mechanizmie opustów (net-metering), z którego będą mogli korzystać przez kolejne 15 lat. Niestety wielu klientów, którzy są w stanie podpisać umowę na montaż fotowoltaiki, boryka się z problemem dostępności ekip i bardzo odległymi terminami montażu.

REKLAMA

Podpisując umowę do 28 marca, klient ma szansę na skorzystanie ze starego systemu opustów, dzięki gwarancji prosumenckiej. 

 


Charakterystyka i zasady nowego systemu net-billing

REKLAMA

Net-Billing jest nowym systemem rozliczeń, który obejmie wszystkie instalacje, których zgłoszenie przyłączenia do operatora nastąpiło po 31 marca 2022 r. Polega on na metodzie rozliczania wartości wyprodukowanego prądu przez prosumentów. Dokładniej oznacza to, że prosument będzie mógł sprzedać nadwyżkę energii po średniej cenie hurtowej z miesiąca poprzedzającego, natomiast energię będzie kupować po cenie detalicznej.

Zasady w nowym systemie rozliczeń:

  • rozliczanie w systemie net-billingu z nadwyżek energii,
  • ponoszenie kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej,
  • rozliczanie wartości nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy.

Ponadto prosument będzie zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, VAT czy akcyzy. Dodatkowo osoby, które po 1 kwietnia 2022 roku pozostały w starym systemie rozliczeń – opustów (net-metering) – będą mogły jednorazowo zmienić go na nowy rodzaj rozliczania (net-billing).

Eksperci twierdzą, że nowy model rozliczeń będzie mniej korzystny dla prosumenta niż system opustów, a czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną wydłuży się. Świadomi klienci ciągle szukają sposobu na wyjście z sytuacji, dlatego pojawiło się rozwiązanie na miarę ich potrzeb. 

 

artykuł sponsorowany