System net-billingu – nie taki straszny jak go malują!

System net-billingu – nie taki straszny jak go malują!

Dla wielu net-billing jest niejasny, a brak jasności i wiedzy w danym zakresie sprawia, że boimy się podejmować temat, unikamy decyzji, których efektów nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy wyjaśnić zasady nowego sposobu rozliczeń energii z OZE, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Net-billing to alternatywna forma rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. To, co jest ważne w tej metodzie to fakt, iż energia, którą prosument eksportuje, czyli oddaje do sieci i tą, którą importuje, czyli pobiera z sieci, jest rozliczana inaczej i ma różne ceny. Sięgając do źródeł (dokument Net Billing Schemes Innovation Landscape Brief) łatwo wyjaśnić, że net-billing to obciążanie prosumentów w oparciu o rzeczywistą konsumpcję energii oraz wynagrodzenie za energię oddanną do sieci. Jest to zabieg sprawiedliwy.

Rozliczanie wartości, czyli tego, ile prosument pobrał energii z sieci i ile do niej oddał, odbywa się na indywidualnym koncie, na którym znajdują się wartości opierające się na ewidencji ilości i wartości energii elektrycznej, która trafiła do obiegu.

REKLAMA

Co istotne, w ciągu 12 miesięcy jeśli pojawi się nadpłata, to nie może ona przekroczyć 20 proc. wartości energii elektrycznej, która została wprowadzona do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego ten zwrot nadpłaty dotyczy. Cała nadprodukcja zostanie rozliczona według cen giełdowych i zwrócona na indywidualny rachunek rozliczeniowy w 13 miesiącu, po upływie roku.

Kolejnym ważnym aspektem jest ten dotyczący rozbudowy instalacji. Pojawiają się bowiem pytania, czy rozbudowa może wpłynąć na zmianę w systemie rozliczeń? Otóż nie, pod warunkiem, że prosument rozbuduje ją maksymalnie do 50 kWp.

Wszystkie wyprodukowane kWh zostaną zamienione na złotówki, które będą gromadzone na wspomnianym koncie prosumenckim i te pieniądze z kolei mogą pokryć koszty zakupionej energii, czego efektem jest to, że nie ma konieczności oddawania 20-30% energii sprzedawcy jak w systemie opustów. Idąc za wdrożoną nowelizacją ustawy o OZE, wszystkie nadwyżki energii elektrycznej będą wprowadzane do sieci i wyceniane przez sprzedawcę po cenie rynkowej.

Solektro

Do prawidłowych rozliczeń w pierwszym etapie posłuży średnia miesięczna cena energii na TGE z Rynku Dnia Następnego (RDN). Wspomniana wartość energii będzie wpływać na indywidualne konto prosumenckie i będzie stanowić depozyt prosumencki.

REKLAMA

Następnym krokiem będzie rozliczenie energii pobieranej z sieci oczywiście po cenach cennikowych sprzedawcy, a jej wartość zostanie automatycznie pomniejszona o zawartość depozytu prosumenckiego. Natomiast już od lipca 2024 roku do wyliczania wartości energii wykorzystywana będzie godzinowa stawka TGE, a nie jak do tej pory miesięczna.

Wprowadzone zmiany w systemie rozliczeń to nie tylko wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/944 z 5 czerwca 2019 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, ale również zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. Liczba mikroinstalacji prosumenckich wciąż rośnie i jeśli w aktualnym mechanizmie opustów nic by się nie zmieniło, to w przyszłości możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla kolejnych klientów byłaby utrudniona, a może nawet niemożliwa.

Co więcej pozostawienie aktualnego systemu rozliczeń wpłynęłoby negatywnie również na istniejących prosumentów, gdyż uwzględniając obciążenie sieci, ich instalacje, które już istnieją, podlegałyby automatycznemu wyłączaniu. Nowy system rozliczeń pozwala na odkup energii po cenie bieżącej oraz na jej magazynowanie. Wniosek jest więc taki, że każde rozwiązanie, aby móc przetrwać, musi być dostosowywane do bieżących realiów rynku.

W nowym systemie net-billingu będzie można uzyskać dotację z programu Mój Prąd 4.0 , który startuje od 15 kwietnia z maksymalną dotacją do 20 500 zł na fotowoltaikę, magazyny energii i magazyny ciepła oraz systemy zarządzania energią. Składanie wniosków odbędzie się online. 

To nie wszystko. Tylko w Solelktro dodatkowo dotację z Mój Prąd 4.0. można połączyć z programem “Grosikowe” i zyskać dodatkowe 2000 zł rabatu

Zainteresował Cię ten temat?

Zapytaj o szczegóły. 

+48 572 193 930

Odwiedź social media SOLEKTROFacebookInstagramLinkedin

 
 
 
artykuł sponsorowany