Operatorzy sieci chcą prawa do odmowy przyłączenia mikroinstalacji

Operatorzy sieci chcą prawa do odmowy przyłączenia mikroinstalacji
Stilo Energy

Obecnie w Polsce działa już ponad milion mikroinstalacji fotowoltaicznych, a ich łączna moc przekracza 7,3 GW. Organizacja reprezentująca operatorów sieci, do których przyłączane są mikroinstalacje, ocenia, że zwiększenie liczby mikroinstalacji, któremu towarzyszy wzrost ich jednostkowych mocy, może powodować problemy. Uważa nawet, że operatorzy sieci powinni mieć możliwość odmowy przyłączenia mikroinstalacji lub zmniejszenia jej mocy.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) poinformowało, że na koniec marca w naszym kraju liczba mikroinstalacji prosumenckich wynosiła już ponad 1 mln, a ich moc przekraczała 7,3 GW. Wyłącznie w pierwszym kwartale tego roku w sieci przybyło 152 tys. prosumentów posiadających instalacje o skumulowanej mocy 1,26 GW.

Rośnie jednocześnie średnia moc mikroinstalacji. O ile w 2020 r. średnia moc przyłączanych mikroinstalacji wynosiła 6,68 kW, o tyle w ubiegłym miesiącu było to już 8,3 kW.

REKLAMA

PTPiREE ocenia, że taki trend „nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji”.  

Stowarzyszenie reprezentujące operatorów sieci informuje w komentarzu na temat rozwoju rynku prosumenckiego, że „w większości przypadków mikroinstalacje współpracują z siecią nn bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na jej parametry, jednakże przy pewnych uwarunkowaniach, a także mając na uwadze dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji, mogą występować problemy wynikające z obecności generacji rozproszonej w sieci nn”.

Problemowe sytuacje

Jak wylicza PTPiREE, ryzyko występowania problemów ze współpracą mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną wzrasta w przypadku pojedynczego lub łącznego występowania następujących warunków:

 • dużej liczby i mocy mikroinstalacji w obszarze zasilanym z jednej stacji SN/nn,
 • dużej odległości mikroinstalacji od stacji zasilającej SN/nn,
 • dużej rezystancji i reaktancji linii (małe przekroje przewodów, sieć nieizolowana),
 • małego zapotrzebowania na energię w okresach największej zdolności wytwórczej (godziny największego nasłonecznienia),
 • rozbudowy istniejącej mikroinstalacji przez jej właściciela bez poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

PTPiREE informuje, że z punktu widzenia dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych głównym negatywnym zjawiskiem jest ryzyko niedotrzymania parametrów jakości energii w określonym punkcie sieci lub w całym obwodzie nn, wynikające ze wzrostu napięć wywołanego pracą mikroinstalacji PV.

„Niestabilna praca falowników PV bywa przyczyną nadmiernego wzrostu wskaźnika długookresowego migotania światła (Plt). Niewykluczone jest, że przy dalszym wzroście liczby i mocy zainstalowanych mikroinstalacji pojawią się również przeciążania sieci nn” – informuje PTPIREE, zapewniając jednocześnie, że operatorzy sieci poza działaniami związanymi z samym procesem przyłączenia mikroinstalacji do sieci prowadzą szereg działań organizacyjnych oraz inwestycyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy sieci oraz odbioru energii z mikroinstalacji.

Reklama

REKLAMA

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w
poszczególnych miastach:

Działania naprawcze operatorów

Do działań podejmowanych przez operatorów sieci, które mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu pracy mikroinstalacji na sieć, PTPiREE zalicza: 

 • montaż transformatorów o mocy zwiększonej w stosunku do zapotrzebowania odbiorców,
 • montaż/wymianę przewodów na przewody o zwiększonych przekrojach,
 • skracanie (jeśli to możliwe) obwodów 0,4 kV,
 • budowę magazynów energii,
 • zapewnienie możliwości sterowania pracą instalacji PV,
 • montaż urządzeń kompensujących.

Podmiot reprezentujący operatorów sieci dystrybucyjnej zaznacza jednak, że mimo powyższych działań w sytuacji przeciążeń linii spowodowanych pracą mikroinstalacji jego zdaniem „OSD powinni mieć prawną możliwość odmowy przyłączenia mikroinstalacji lub zmniejszenia jej mocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia innych odbiorców, a także bezpieczeństwa pracy sieci i urządzeń do nich przyłączonych”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.