Działalność Energomix S.A. w obszarze rozwoju projektów farm fotowoltaicznych

Działalność Energomix S.A. w obszarze rozwoju projektów farm fotowoltaicznych
Energomix

Energomix to firma z długoletnim stażem w branży energetycznej – działamy od 2010 roku. Jesteśmy w trakcie rozwoju własnego portfela projektów farm PV, który aktualnie zbliża się do 100 MW. Dynamicznie powiększamy nasz potencjał, dlatego zapraszamy inwestorów (kapitałowych i branżowych) do współpracy przy dalszym rozwoju.

Firmę tworzy 40-osobowy dynamiczny i profesjonalny zespół ludzi gwarantujący najwyższy poziom współpracy. Funkcjonujemy w czterech obszarach biznesowych:

  • zakupy energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz gwarancji pochodzenia dla klientów B2B – również pomagamy wytwórcom w sprzedaży energii z OZE;
  • Centrum Pojazdów Elektrycznych – budowa i serwis stacji ładowania samochodów elektrycznych (od A do Z) na zlecenie klientów zewnętrznych oraz rozwój własnej sieci punktów ładowania;
  • Centrum Efektywności Energetycznej  – wykonywanie audytów energetycznych przedsiębiorstw i audytów efektywności, pomiar śladu węglowego, outsourcing energetyczny, wymiana oświetlenia na LED, optymalizacja parametrów technicznych i umownych, usługi pomiarowe, usługi elektryczne;
  • Centrum Fotowoltaiki – instalacje fotowoltaiczne dla klientów B2C i B2B (również w modelu solar-as-a-service), pompy ciepła, magazyny energii.

Rozwijamy się intensywnie w obszarze dewelopmentu farm fotowoltaicznych. Oferujemy trzy modele współpracy z inwestorami:

REKLAMA

Sprzedaż projektów na różnych etapach zaawansowania

Obecnie proponujemy sprzedaż 100% udziałów w spółce celowej, która rozwija projekty farm fotowoltaicznych (łączna szacowana moc wynosi 20 MW – projekty o jednostkowej mocy 1-3 MW) na terenie całego kraju – aktualnie są na etapie wydanych pozytywnych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wydanych pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy lub wniosków o warunki przyłączeniowe. Umowy dzierżawy są podpisane na 29 lat, czynsz dla właściciela gruntu wynosi od 10 000 zł do 14 000 zł za hektar.

Wspólny rozwój wielkoskalowych projektów farm PV

Jesteśmy również zaangażowani w projekty wielkoskalowe o mocy 30-100 MW. Poszukujemy inwestorów zainteresowanych finansowaniem rozwoju takich przedsięwzięć we współpracy z nami. Nasza rola polega na weryfikacji i dostarczeniu gruntów z możliwością (jako opcja) kompletnego prowadzenia dewelopmentu aż do momentu uzyskania pozwolenia na budowę lub nawet sprzedaży energii (np. w ramach PPA) i budowy instalacji.

Usługi dewelopmentu projektów farm PV

Jako firma z dużym doświadczeniem  oferujemy również usługi dewelopmentu farm PV w modelu od A do Z – począwszy od wyszukania gruntu i jego zakontraktowania, przez przejście procesu administracyjnego i dojście do statusu RTB.

Zainteresowanych inwestorów zapraszamy do kontaktu z Dominikiem Grzybowskim (Dyrektorem Rozwoju Projektów OZE) pod numerem 722 026 500 lub przez email: dgrzybowski@cefo.pl. Więcej informacji można uzyskać na naszych stronach internetowych www.energomix.com i www.cefo.pl.

_____________________________________________________

REKLAMA

Energomix is a 2010 established company with vast experience in the energy sector. We are currently developing our portfolio of photovoltaic farm projects which contains in total nearly 100 MWp. We dynamically increase our potential, therefore we are pleased to invite either equity investors or industry investors to cooperate with us.

We are a 40-person team of professionals. Our carefully selected personnel ensures the highest level of partnership. Our company is active in four main areas:

  • purchases of electric energy and natural gas and guarantees of origin for our business clients – we also support RES owners to sell energy;
  • Centrum Pojazdów Elektrycznych (The Centre of Electric Vehicles) – building and service of electric car charging stations for external customers and development of our own network of charging points;
  • Centrum Efektywności Energetycznej (The Centre of Energy Efficiency) – conducting energy audits of enterprises, carbon footprint analysis, energy outsourcing, LED illumination, optimalisation of technical and energy contract parameters, electric service;
  • Centrum Fotowoltaiki (The Centre of Photovoltaics) – realization of photovoltaic installation projects for B2B and B2C clients (also as solar-as-a-service), heating pumps, energy storages.

Because of our intensive expansion in the solar farm development area we may offer three models of partnership:

The sale of PV farm projects on different stages of development

We would like to offer the sale of 100% of shares in special-purpose vehicle that enlarges the portfolio of PV farm projects. The portfolio that is the subject to the offer contains up to 20 MWp of power (single projects range from 1 to 3 MWp od power) located all over Poland. Most of them are currently on the stage of issued positive decisions regarding environmental conditions, issued positive planning permissions, or put in a request for connection conditions. The lease agreements are valid for 29 years with the fee for the estate’s owners set on from 10 000 PLN to 14 000 PLN per hectare.

The joint development of large-scale PV farms

Apart from earlier mentioned small-scale projects we are also engaged in large-scale projects of PV farms of up to 100 MWp of power. We seek for investors interested in co-financing such projects. Our part is proper selection, verification, and provision of estate capable of developing a solar farm on. We are willing to manage project up to the building permission being issued.

The service of developing a solar farm in a complete form

As an experienced company we may also offer the service of developing a solar farm in a complete form for an external client. Starting from finding a proper estate, through the whole administrative process, up to the attainment of the ready-to-build status.

We solemnly encourage interested investors to reach out to our Director of RES Projects Development Dominik Grzybowski via e-mail: dgrzybowski@cefo.pl or call by phone: +48 722 026 500. More information is to be found on www.energomix.com or www.cefo.pl.

 

artykuł sponsorowany