Szkolenie: Zmiany zasad rozliczenia prosumentów

Szkolenie: Zmiany zasad rozliczenia prosumentów
Bill Mead/unsplash

Zapraszamy na dwa odrębne i uzupełniające się szkolenia on-line poświęcone nowym rodzajom prosumentów oraz nowym zasadom rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 r. Szkolenia celowo zostały podzielone na dwa spotkania oraz różnych prowadzących, ponieważ poruszamy temat od strony prawnej jak również podatkowej. A często są to dwie różne grupy odbiorców.

Poniżej szczegółowe programy:

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line

REKLAMA

Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 r.

Termin: 8 czerwca 2022 r.

Program:

9.30-10.00 Logowanie uczestników

10.00-10.45 Dotychczasowy rozwój rynku mikroinstalacji

 • ewolucja i kierunek rozwoju energetyki prosumenckiej
 • ramy prawno-regulacyjne dotyczące energetyki prosumenckiej
 • kim jest prosument

10.45-11.30 Net-metering/korzystanie z dotychczasowego systemu rozliczeń prosumenckich

 • zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci
 • elektroenergetycznej przez prosumentów
 • obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych
 • zasady rozliczeń w net-meteringu
 • opłaty dystrybucyjne przy rozliczeniu net-meteringowym
 • okres wsparcia

11.30-12.00 Regulacje przejściowe

 • warunki dalszego korzystania z rozliczenia net-meteringowego dla prosumentów
 • przyłączających mikroinstalacje po 31 marca 2022 r.
 • zasady skorzystania z dotychczasowego rozliczenia

12.00-12.15 Przerwa

12.15-12.45 Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej

 • prosument zbiorowy
 • prosument wirtualny
 • umowy dotyczące udziału prosumentów w instalacji OZE
 • reprezentant prosumentów
 • próg mocowy

12.45-13.15 Net-billing/nowy system rozliczeń prosumentów

 • zasady rozliczeń energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
 • ceny energii elektrycznej przyjmowane do rozliczenia net-billingowego
 • konto prosumenta i depozyt prosumencki
 • zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci
 • elektroenergetycznej przez prosumentów
 • obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych
  okres wsparcia

13.15-13.40 Magazyny energii

 • zasady prowadzenia działalności w zakresie magazynowania energii
 • rodzaje magazynów (magazyny samodzielne i niesamodzielne)
 • opłaty dystrybucyjne za energię magazynowaną

13.40-14.00 Spółdzielnie energetyczne i klastry energii

 • cel i warunki powstania
 • znaczenie na rynku energii elektrycznej
 • zasady rozliczeń, korzyści rozliczeniowe
  oczekiwane zmiany

14.00-14.30 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do trzech tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący

Przemysław Kałek, radca prawny od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Więcej szczegółów>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Szkolenie i warsztaty on-line

REKLAMA

Podatki w sprzedaży energii – nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 r.

Termin:

 • 17 czerwca 2022 r.
 • 1 lipca 2022 r.

Szkolenie kierujemy w szczególności do działów: rozliczeń, fakturowania, finansowych, księgowych, sprzedaży itp.

Program:

8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-11.00 Podatek VAT w energetyce

 •  wystawianie faktur, daty wystawiania, okresy rozliczeniowe
 • wystawianie faktur na rzecz zakładów energetycznych
 • wystawianie faktur dla prosumentów
 • wystawianie faktur dla odbiorców końcowych
 • różne pozycje towarów na fakturach, a stawki VAT
 • faktury korygujące, okresy rozliczeniowe
 • samofakturowanie w podatku VAT
 • obowiązki dokumentacyjne
 • zmienione stawki VAT w energetyce
 • certyfikaty zielone, białe, niebieskie
 • różne mechanizmy fakturowania
 • data transakcji, data sprzedaży, data wystawienia faktury, jakie to ma znaczenie?

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.15 Podatek dochodowy w sprzedaży energii

 • data dostawy energii, a okresy rozliczeniowe
 • korekty sprzedaży, a podatek dochodowy
 • kompensaty, wyrównania w energii
 • koszty sprzedaży energii, moment rozliczenia w czasie, różne okresy rozliczeniowe

12.15-13.30 Akcyza w energetyce

 • obowiązek podatkowy w akcyzie
 • zwolnienia w podatku akcyzowym
 • obowiązki dokumentacyjne, ewidencja
 • akcyza, a prosument

13.30-14.15 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania
*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do trzech tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadząca

Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy wpisany na listę pod numerem 13829, a także od wielu lat kierownik działu finansowego. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.

Więcej szczegółów (17 czerwca) >>

Formularz zgłoszeniowy>>

Więcej szczegółów (1 lipca) >>

Formularz zgłoszeniowy>>


Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl


artykuł sponsorowany