Jak sprzedawać energię z OZE (umowy PPA) – szkolenie

Jak sprzedawać energię z OZE (umowy PPA) – szkolenie
Cummings Properties/flicr cc

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line „Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym”, które odbędą się 28 czerwca 2022 r.

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line

Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym  
28 czerwca 2022 r.

REKLAMA

Program

8.30–9.00 Logowanie uczestników
9.00–9.30 Jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii
– płynność rynku;
– ryzyko zmiennej ceny – jak ustalić cenę w kontrakcie (benchmarki cenowe, krzywe cenowe);
– ryzyko profilu;
– ryzyko bilansowania;
– ryzyko kredytowe;
– ryzyko wolumenu;
– przepływy pieniężne w umowie dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego.

9.30–10.15 Uwarunkowania prawno–regulacyjne umów pomiędzy wytwórcą a odbiorcą przemysłowym
– wymogi koncesyjne;
– model rynku energii (rola poszczególnych podmiotów na rynku energii) – wpływ na poszczególne rodzaje umów dostaw energii dla odbiorcy przemysłowego;
– umowa fizycznej dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– umowa finansowa dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– dostawa energii z instalacji przyłączonych do sieci odbiorcy (tzw. behind the meter, linia bezpośrednia);
– obowiązki związane z dostawami energii do odbiorców przemysłowych (odbiorców końcowych);
– przywileje dla odbiorców przemysłowych;
– klaster i spółdzielnia energetyczna a umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
– kodeksy sieciowe;
– graniczne terminy wynikające z Ustawy o OZE i Prawa Energetycznego.

10.15–11.45 Negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– jak wytwórca OZE sprzedaje energię;
– systemy wsparcia OZE a sprzedaż odbiorcom przemysłowym;
– koszty dostawy energii przez wytwórcę OZE dla odbiorcy przemysłowego – w tym koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia;
– niedopasowanie profilu wytwarzania energii przez wytwórcę OZE i profilu odbioru przez przemysłowego odbiorcę energii;
– produkty mogące być przedmiotem umowy o dostawę energii;
– jak przedsiębiorstwo przemysłowe kupuje energię – co z tego wynika dla kształtu umowy dostawy energii;
– składniki cenowe zakupu energii;
– relacje z operatorami systemu – usługa dostępu do rynku i bilansowania;
– modele umów – gdzie jest wartość dodana związana z zawarciem umowy zakupu energii bezpośrednio od wytwórcy OZE;
– podstawowe elementy procesu negocjacji umowy dostawy energii;
– czy umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego są bankowalne.

11.45–12.00 Przerwa

12.00–12.45 Główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego
– podstawowe prawa i obowiązki stron w procesie sprzedaży energii elektrycznej;
– główne ryzyko umowne i sposoby jego zabezpieczenia;
– cena i umowne formuły cenowe;
– okres umowy oraz wcześniejsze jej rozwiązanie;
– dopuszczalność zmian umowy.

12.45–14.00 Standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy  

14.00–15.00 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

REKLAMA

Szczegółowe informacje>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Prowadzący: 

Grzegorz Skarżyński
Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Kontakt i rejestracja

EUROCON

Tel.: 22 631 22 81

Kom.: 503 123 570

biuro@euro-con.pl


artykuł sponsorowany