Zmiany zasad rozliczenia prosumentów po 1 lipca 2022 r. – szkolenia

Zmiany zasad rozliczenia prosumentów po 1 lipca 2022 r. – szkolenia
Elliott Brown/flicr cc

Zapraszamy na dwa uzupełniające się szkolenia on-line poświęcone nowym rodzajom prosumentów oraz nowym zasadom rozliczania prosumentów po 1 lipca 2022 r. Szkolenia celowo zostały podzielone na dwa spotkania oraz różnych prowadzących, ponieważ poruszamy temat zarówno od strony prawnej jak również podatkowej. Szkolenia odbędą się 8 i 12 lipca.

Szkolenie od strony podatkowej (8 lipca 2022 r.) prowadzi Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy, od kilkunastu lat związana z branżą energetyczną. Szkoleniowiec i praktyk z zakresu energetyki, zwłaszcza w branży OZE. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Szkolenie od strony prawnej (12 lipca 2022 r.) prowadzi Przemysław Kałek, radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej.

REKLAMA

Poniżej szczegółowe programy:

Szkolenie i warsztaty on-line

Podatki w sprzedaży energii – nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów

8 lipca 2022 r.

Szkolenie kierujemy w szczególności do działów: rozliczeń, fakturowania, finansowych, księgowych, sprzedaży itp.

Program:

8.30-9.00 Logowanie uczestników 

9.00-11.00 Podatek VAT w energetyce
a) Wystawianie faktur, daty wystawiania, okresy rozliczeniowe
b) Wystawianie faktur na rzecz zakładów energetycznych
c) Wystawianie faktur dla prosumentów
d) Wystawianie faktur dla odbiorców końcowych
e) Różne pozycje towarów na fakturach, a stawki VAT
f) Faktury korygujące, okresy rozliczeniowe
g) Samofakturowanie w podatku VAT
h) Obowiązki dokumentacyjne
i) Zmienione stawki VAT w energetyce
j) Certyfikaty zielone, białe, niebieskie
k) Różne mechanizmy fakturowania
l) Data transakcji, data sprzedaży, data wystawienia faktury, jakie to ma znaczenie?

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.15 Podatek dochodowy w sprzedaży energii
a) Data dostawy energii, a okresy rozliczeniowe
b) Korekty sprzedaży, a podatek dochodowy
c) Kompensaty, wyrównania w energii
d) Koszty sprzedaży energii, moment rozliczenia w czasie, różne okresy rozliczeniowe

12.15-13.30 Akcyza w energetyce
a) Obowiązek podatkowy w akcyzie
b) Zwolnienia w podatku akcyzowym
c) Obowiązki dokumentacyjne, ewidencja
d) Akcyza, a prosument

13.30-14.15 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadząca: Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829, a także od wielu lat kierownik działu finansowego. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.

Więcej szczegółów>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line

REKLAMA

Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów.

12 lipca 2022 r.

Program:

9.30-10.00 Logowanie uczestników

10.00-10.45 Dotychczasowy rozwój rynku mikroinstalacji
• ewolucja i kierunek rozwoju energetyki prosumenckiej
• ramy prawno-regulacyjne dotyczące energetyki prosumenckiej
• kim jest prosument

10.45-11.30 Net metering/korzystanie z dotychczasowego systemu rozliczeń prosumenckich
• zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych
• zasady rozliczeń w net-meteringu
• opłaty dystrybucyjne przy rozliczeniu net-meteringowym
• okres wsparcia

11.30-12.00 Regulacje przejściowe
• warunki dalszego korzystania z rozliczenia net-meteringowego dla prosumentów przyłączających mikroinstalacje po 31 marca 2022 r.
• zasady skorzystania z dotychczasowego rozliczenia

12.00-12.15 Przerwa

12.15-12.45 Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej
• prosument zbiorowy
• prosument wirtualny
• umowy dotyczące udziału prosumentów w instalacji OZE
• reprezentant prosumentów
• próg mocowy

12.45-13.15 Net-billing/nowy system rozliczeń prosumentów
• zasady rozliczeń energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• ceny energii elektrycznej przyjmowane do rozliczenia net billingowego
• konto prosumenta i depozyt prosumencki
• zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych
• okres wsparcia

13.15-13.40 Magazyny energii
• zasady prowadzenia działalności w zakresie magazynowania energii
• rodzaje magazynów (magazyny samodzielne i niesamodzielne)
• opłaty dystrybucyjne za energie magazynowaną

13.40-14.00 Spółdzielnie energetyczne i klastry energii
• cel i warunki powstania
• znaczenie na rynku energii elektrycznej
• zasady rozliczeń, korzyści rozliczeniowe
• oczekiwane zmiany

14.00-14.30 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadzący: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Więcej szczegółów>>

Formularz zgłoszeniowy>> 

Kontakt i rejestracja

EUROCON
tel.: 22 631 22 81
kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany