MKiŚ: Fotowoltaika największym beneficjentem aukcji w latach 2022–2027

MKiŚ: Fotowoltaika największym beneficjentem aukcji w latach 2022–2027
Green Genius

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie określające wolumeny i wartość energii przeznaczonej do zakupu w aukcjach, które odbędą się w latach 2022–2027. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że największym wygranym tych aukcji będzie sektor fotowoltaiczny. Nie wiadomo jednak, z jakim zainteresowaniem inwestorów spotkają się kolejne aukcje, gdy ceny energii na rynku obecnie znacznie przewyższają maksymalne ceny, jakie będzie można zabezpieczyć w systemie aukcyjnym.  

W wyniku prowadzonych od 2016 roku aukcji wsparciem w systemie aukcyjnym do tej pory zostały objęte instalacje o łącznej mocy około 11,5 GW. Najwięcej mocy, dla których inwestorzy mają prawo do rozliczenia ujemnego salda, dotychczas uzyskały sektory fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej.

Obie technologie mają być największymi beneficjentami wsparcia również w kolejnych latach, co wynika z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia określającego maksymalną wartość i wolumeny energii możliwej do zakontraktowania w aukcjach planowanych na lata 2022–2027.

REKLAMA

Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które przygotowało rozporządzenie, uwzględnienie w regulacji maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022–2027, umożliwi powstanie nawet 13 GW nowych mocy w OZE. 

Aukcyjna sprzedaż energii w liczbach

Oferowany łączny roczny wolumen oraz maksymalna wartość energii przeznaczone do sprzedaży w aukcji w 15-letnich okresach wsparcia wyniosą w roku:

 • 2022 – 34 087 500 MWh o wartości 14 377 500 000 zł;
 • 2023 – 87 900 000 MWh o wartości 40 780 500 000 zł;
 • 2024 – 44 587 500 MWh o wartości 17 002 500 000 zł;
 • 2025 – 75 900 000 MWh o wartości 31 053 000 000 zł;
 • 2026 – 76 087 500 MWh o wartości 24 877 500 000 zł;
 • 2027 – 76 087 500 MWh o wartości 24 877 500 000 zł.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii wskazane maksymalne ilości i wartości energii nie będą mogły zostać zmniejszone, natomiast będą mogły ulec zwiększeniu.


REKLAMA

Rozwój technologii OZE – przewidywania resortu klimatu

Jak przyjęte moce, które mają powstać w wyniku aukcji planowanych na lata 2022–2027, rozłożą się na poszczególne technologie? Według szacunków MKiŚ możliwe jest powstanie w wyniku tych aukcji instalacji produkujących:

 • energię z wiatru na lądzie – 3000 MW (w instalacjach powyżej 1 MW);
 • energię z promieniowania słonecznego – 9000 MW (po 4500 MW w instalacjach do 1 MW oraz powyżej 1 MW);
 • hydroenergię – 180 MW (60 MW w instalacjach do 1 MW oraz 120 MW powyżej 1 MW);
 • biogaz rolniczy – 300 MW (w instalacjach powyżej 1 MW);
 • biogaz składowiskowy/biogaz z oczyszczalni ścieków/biogaz inny/biomasę/odpady (w instalacjach powyżej 1 MW) – 660 MW;
 • biogaz składowiskowy/biogaz z oczyszczalni ścieków/biogaz inny/biomasę (w instalacjach do 1 MW) – łącznie 60 MW. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że wydanie rozporządzenia jest niezbędne do przeprowadzenia aukcji OZE w latach 2022–2027 i stworzenia długoterminowego harmonogramu udzielania wsparcia wytwórcom OZE w ramach mechanizmu aukcyjnego. Harmonogram tegorocznych aukcji zostanie ustalony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ministerstwo zaznacza, że przygotowanie rozporządzenia jest realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie kamienia milowego: publikacja rozporządzenia określającego minimalną ilość energii elektrycznej oraz jej minimalną wartość, która będzie dostępna w drodze konkurencyjnych aukcji OZE na lata 2022–2027.

Ułatwienia dla biogazowni

W informacji na temat kolejnych aukcji MKiŚ zaznacza, że ze względu na potrzebę dalszego dynamicznego rozwoju sektora OZE wprowadzone zostały także ułatwienia dla biogazowni uczestniczących w systemie aukcyjnym. Polegają one na złagodzeniu wymagań dotyczących tzw. reguły 85 proc., tj. wprowadzeniu dodatkowych odstępstw od konieczności dostarczenia 85 proc. produkcji zaoferowanej energiiw ramach systemu aukcyjnego.

Nie jest jednak jasne, czy najbliższe aukcje spotkają się z takim zainteresowaniem inwestorów, aby możliwe było zrealizowanie założonych mocy, w sytuacji wysokich cen energii, które można uzyskać na rynku i które są dużo atrakcyjniejsze niż maksymalne ceny energii możliwe do zabezpieczenia w systemie aukcyjnym – co wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia, które ma określić maksymalne ceny w systemie aukcyjnym. Więcej na ten temat w artykule: Ceny referencyjne w aukcjach w górę. Wyjątkiem fotowoltaika.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach 2022–2027, jest dostępne w Dzienniku Ustaw pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.