Nowy system rozliczeń prosumentów – net-billing – szkolenie

Nowy system rozliczeń prosumentów – net-billing – szkolenie
Daria Nepriakhina/Unsplash

Od 1 lipca 2022r. zaczął obowiązywać nowy system rozliczeń prosumentów – net-billing. By rozwiać wszelkie wątpliwości oraz odpowiedzieć na trudne pytania zapraszamy na szkolenie on-line „Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów” – już 4 listopada 2022 r. Spotkanie poprowadzi Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego.

Prowadzący doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Szczegółowy program poniżej:

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:
„Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej oraz nowe zasady rozliczania prosumentów”

REKLAMA

4 listopada 2022 r.

Program:

9.00-9.30 Logowanie uczestników
9.30-10.15 Dotychczasowy rozwój rynku mikroinstalacji
• ewolucja i kierunek rozwoju energetyki prosumenckiej
• ramy prawno-regulacyjne dotyczące energetyki prosumenckiej
• kim jest prosument
10.15-11.00 Net-metering/korzystania z dotychczasowego systemu rozliczeń prosumenckich
• zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych
• zasady rozliczeń w net-meteringu
• opłaty dystrybucyjne przy rozliczeniu net-meteringowym
• okres wsparcia
11.00-11.30 Regulacje przejściowe
• warunki dalszego korzystania z rozliczenia net-meteringowego dla prosumentów przyłączających mikroinstalacje po 31 marca 2022 r.
• zasady skorzystania z dotychczasowego rozliczenia
11.30-11.45 Przerwa
11.45-12.15 Nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej
• prosument zbiorowy
• prosument wirtualny
• umowy dotyczące udziału prosumentów w instalacji OZE
• reprezentant prosumentów
• próg mocowy
12.15-13.30 Net-billing/nowy system rozliczeń prosumentów
• zasady rozliczeń energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• ceny energii elektrycznej przyjmowane do rozliczenia net billingowego
• konto prosumenta i depozyt prosumencki
• zasady ustalania ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej przez prosumentów
• obowiązki sprzedawców oraz operatorów systemów elektroenergetycznych
• okres wsparcia
13.30-13.45 Magazyny energii
• zasady prowadzenia działalności w zakresie magazynowania energii

• rodzaje magazynów (magazyny samodzielne i niesamodzielne)
• opłaty dystrybucyjne za energię magazynowaną
13.45-14.00 Spółdzielnie energetyczne i klastry energii
• cel i warunki powstania

• znaczenie na rynku energii elektrycznej
• zasady rozliczeń, korzyści rozliczeniowe
• oczekiwane zmiany
14.00-14.30 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

REKLAMA

Więcej szczegółów>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl


artykuł sponsorowany