URE podał terminy kolejnych aukcji dla OZE

URE podał terminy kolejnych aukcji dla OZE
Vattentall

Tegoroczne aukcje dla odnawialnych źródeł energii odbędą się w grudniu i obejmą tylko nowe instalacje. W tym roku nie odbędzie się żadna aukcja umożliwiająca migrację instalacji uruchomionych w systemie zielonych certyfikatów do aukcyjnego systemu rozliczeń. Na sprzedaż trafi około 34 TWh zielonej energii o szacunkowej maksymalnej wartości 14,4 mld zł.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że pierwsze tegoroczne aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia i przeznaczone będą dla elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW.

Na 12 i 13 grudnia zaplanowano aukcje przeznaczone dla elektrowni wodnych, wykorzystujących biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW.

REKLAMA

W kolejnej aukcji – 14 grudnia – będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Natomiast 15 i 16 grudnia odbędą się aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Kontrakty warte miliardy złotych

Zgodnie z planami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w latach 2022–2027 powinny się odbyć aukcje, w których zostanie udostępnione do sprzedaży w sumie 394,65 TWh przy zachowaniu 15-letniego okresu wsparcia.

Łączną wartość energii przewidzianej do sprzedaży oszacowano na 152,968 mld zł, co zostało określone jako iloczyn wolumenów oraz średniej wartości cen referencyjnych z lat 2020–2021 dla poszczególnych technologii lub koszyków aukcyjnych.

 

REKLAMA

Roczny wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 15-letnich okresach wsparcia ma wynieść w tym roku niewiele ponad 34 TWh, w 2023 roku ma to być niemal 88 TWh, w 2024 roku – 44,5 TWh, w 2025 roku – 75,9 TWh, a w latach 2026 i 2027 – po 76 TWh.

Z kolei łączna roczna maksymalna wartość wolumenów ma sięgać w 2022 roku 14,3 mld zł, w 2023 roku – 40,7 mld zł, w 2024 roku – 17 mld zł, w 2025 roku – 31 mld zł, a w latach 2026 i 2027 – po 24,8 mld zł.

W kolejnych latach rząd będzie mógł zmienić wartości dla aukcji na lata 2022–2027 za sprawą corocznych aktualizacji, jednak wskazane w rozporządzeniu możliwe do zakontraktowania ilości i wartości energii nie będą mogły zostać zmniejszone, a tylko będą mogły ulec zwiększeniu.

Najwięcej wsparcia dla fotowoltaiki

Przygotowując plan na aukcje w latach 2022–2027, Ministerstwo Klimatu i Środowiska założyło, że największy wolumen energii zostanie w nich sprzedany inwestorom planującym budowę elektrowni fotowoltaicznych. Mają oni zakontraktować sprzedaż energii pozwalającą na wybudowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nawet 9 GW, która po równo rozłoży się na instalacje o mocy do i powyżej 1 MW.

Ministerstwo przyjęło, że w obu koszykach co roku będzie kontraktowana energia z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy po 750 MW.

Drugim największym beneficjentem aukcji planowanych w latach 2022–2027 ma być lądowa energetyka wiatrowa, w przypadku której resort klimatu zakłada sprzedaż energii z instalacji o łącznej mocy 3 GW, z czego w latach 2023–2024 planowane jest kontraktowanie energii z projektów o mocy po 250 MW, w kolejnym roku ma to być 500 MW, a w latach 2026–2027 – po 1000 MW na rok.

Maksymalne ceny

Przygotowując rozporządzenie zawierające maksymalne ceny, jakie będzie można zgłosić w tegorocznych aukcjach dla poszczególnych technologii, resort klimatu zdecydował się na podniesienie większości cen względem tych z ubiegłego roku – z wyjątkiem fotowoltaiki w koszyku dla projektów o mocy do i powyżej 1 MW, a także cen dla mniejszych projektów wiatrowych o mocy do 1 MW.

Więcej o maksymalnych cenach, które będą mogli zaoferować uczestnicy grudniowych aukcji, w artykule: Ceny referencyjne w aukcjach w górę. Wyjątkiem fotowoltaika.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.