Rentowność instalacji OZE a nowe regulacje cenowe

Rentowność instalacji OZE a nowe regulacje cenowe
Joe/Pixabay

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line „Rentowność instalacji OZE a nowe regulacje cenowe, odpisy od przychodu wytwórcy i inne zmiany na rynku energii”. Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2022 r.

Na spotkaniu odnosimy się do najnowszej Ustawy o maksymalnych cenach energii podpisanej przez Prezydenta 2 listopada 2022 r. oraz Rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, opublikowanego w Dzienniku Ustaw 9 listopada 2022 r.

Program:

REKLAMA

8.00-8.30 Logowanie uczestników 
 
8.30-10.00 Otoczenie prawno-regulacyjne  
a. Działanie mechanizmu ograniczeń cenowych – czyli na czym polegają ograniczenia cenowe;
b. Zmiany dotyczące rynku bilansującego;
c. Obowiązkowe odpisy od przychodu wytwórców na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
d. Rekompensaty dla sprzedawców energii;
e. Rola Prezesa URE i Zarządcy Rozliczeń;
Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik URE
 
10.00-10.10 Przerwa
 
10.10-10.30 Jak działa rynek energii
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
10.30-11.00 Działanie mechanizmu ograniczeń cenowych – czyli na czym polegają ograniczenia cenowe
– rynek bilansujący;
– capy cenowe.
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
11.00-11.30 Obowiązkowe odpisy od przychodu wytwórców na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – kogo i jaką część przychodów dotkną?
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
11.30-12.00 Rekompensaty – czy pokryją utratę przychodów wytwórców?
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
12.00-12.10 Przerwa
 
12.10-12.40 Zniesienie obliga giełdowego – co to oznacza w praktyce?
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
12.40-13.10 Wpływ nowych regulacji na instalacje działające w systemie aukcyjnym
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
13.10-13.30 Wpływ nowych regulacji na instalacje działające w systemie zielonych certyfikatów
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
13.30-14.00 Wpływ nowych regulacji na zawarte umowy sprzedaży energii ze spółkami obrotu
– umowy dostępu do rynku – sprzedaż w cenach spot;
– umowy na stała cenę.
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
14.00-14.30 Wpływ nowych regulacji na zawarte umowy bezpośrednie pomiędzy wytwórcą a odbiorcą (CPPA)
– umowy na dostawę fizycznej energii;
– finansowe umowy.
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
14.30-15.00 Czy zmiany w regulacjach cenowych mogą stać się przesłanką do wypowiadania umów na sprzedaż energii
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
15.00-15.30 Wpływ zmian w regulacjach cenowych na finansowanie bankowe
Prowadzący: Grzegorz Skarzyński i Przemysław Kałek
 
15.30-16.30 Podsumowanie, dyskusje, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania
 
*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.
 
Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

REKLAMA

Grzegorz Skarżyński
Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez  blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW.  Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.
 
Przemysław Kałek
Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Więcej szczegółów>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany