Usługa monitorowania instalacji PV dronami AIDI Solar Polska i Fotaiki

Usługa monitorowania instalacji PV dronami AIDI Solar Polska i Fotaiki
AIDI Solar Polska

Firma AIDI Solar Polska przy współpracy z partnerem biznesowym Fotaika Sp. z o.o. rekomendują zaplanowanie przeglądu instalacji PV w celu wykrycia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu za pomocą za pomocą drona, korzystającego ze specjalistycznego oprogramowania opartego na algorytmie  sztucznej inteligencji.

Inspekcja instalacji fotowoltaicznej za pomocą drona jest najnowocześniejszym rozwiązaniem umożliwiającym sprawdzenie stanu instalacji fotowoltaicznej na dachu domu, hali, firmy, budynków gospodarstwa rolnego czy na farmie fotowoltaicznej.  Przy zastosowaniu naszego oprogramowania można zdiagnozować usterki praktycznie każdego pojedynczego modułu. Mogą one negatywnie wpływać na pracę całego łańcucha, obniżając uzysk i produkcję energii.

REKLAMA

AIDI Solar Polska

Inspekcje fotowoltaiczne dronami, czyli badanie termowizyjne instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z naszym „samouczącym się” oprogramowaniem analitycznym opartym o algorytm sztucznej inteligencji, to skuteczny sposób na systematyczną i precyzyjną diagnostykę, niezbędną do utrzymania modułów oraz instalacji w doskonałej sprawności przez wiele lat.

Właściciele instalacji fotowoltaicznych powinni przynajmniej raz do roku wykonać taką inspekcję w celu wyeliminowania wad i usterek, co umożliwi dokonanie ewentualnych reklamacji modułów lub innych elementów instalacji.

REKLAMA

Regularna kontrola stanu instalacji fotowoltaicznej pozwala zidentyfikować wady modułów, które – jeśli nie zostaną zidentyfikowane przed szczytem sezonu, tj. w II i III kwartale roku –mogą spowodować utratę przychodów nawet do 20%.

W przeciwieństwie do zwykłej inspekcji, w której inżynierowie analizują obrazy termowizyjne przez kilka dni, inspekcja dronem podczas jednego oblotu, przy wykorzystaniu oprogramowania AIDI Solar, umożliwia precyzyjną diagnostykę algorytmiczną. Narzędzie to, po wykonanej inspekcji dronem, automatycznie tworzy mapę i wykrywa kategorię defektów, takich jak: dioda, ogniwo, hotspot, rewers polaryzacji, zabrudzenie (błoto, kurz, pył, odchody ptactwa), zacienienie, roślinność, oraz integruje te informacje w jednym interfejsie w celu przygotowania raportu.

Każda usterka jest zidentyfikowana do rzędu, modułu i ma przypisaną historię wykrycia, a zindywidualizowany raport, który tworzony jest na potrzeby prawidłowego/sprawnego zarzadzania instalacją, przyspiesza diagnostykę i umożliwia działania serwisowe zmniejszające straty, związane z nieprawidłowym działaniem instalacji, utraconą produkcją, a co za tym idzie – przychodami.

Oferujemy naszym klientom usługę na bazie najnowocześniejszego oprogramowania, co z pewnością przyczyni się do szybszego wykrywania wad i usterek, po usunięciu których, sprawność i uzyski energii wracają do wartości nominalnych, przyczyniając się do wzrostu przychodów i szybszego zwrotu z inwestycji. 

Zamówienie wykonania inspekcji instalacji fotowoltaicznej można złożyć na adres: 

 

artykuł sponsorowany