EIT InnoEnergy pokieruje Europejskim Sojuszem Przemysłu Fotowoltaicznego

EIT InnoEnergy pokieruje Europejskim Sojuszem Przemysłu Fotowoltaicznego
Thierry Breton i Diego Pavia. Fot. archiwum EIT InnoEnergy

Komisja Europejska i liderzy europejskiego sektora fotowoltaiki będą wspólnie pracować nad przyspieszeniem inwestycji i obniżeniem ryzyka w całym łańcuchu wartości PV. Główny ich cel to zmniejszenie zależności europejskiego przemysłu fotowoltaicznego od komponentów, produktów i technologii pochodzących spoza Europy.

EIT InnoEnergy to europejski fundusz, który ma być siłą napędową inwestycji w zrównoważoną energię. Wspierany jest przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej. Teraz EIT InnoEnergy został wyznaczony przez Komisję Europejską do wykonywania zadań Sekretariatu Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego (ESPF). Poza EIT InnoEnergy w komitecie sterującym sojuszu znajdą się organizacje SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council.

30 GW mocy rocznie

EIT InnoEnergy ma wspierać realizację strategii UE w obszarze fotowoltaiki poprzez dalszy rozwój sektora PV w Europie, obniżanie ryzyka i zwiększanie inwestycji w całym łańcuchu wartości. Celem ESPF i Komisji Europejskiej jest osiągnięcie poziomu 30 GW mocy w fotowoltaice rocznie do 2025 roku, co ma się przełożyć na dodatkowych 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie.

REKLAMA

Wiele krajów poza Unią Europejską udziela ogromnego wsparcia branżom czystych technologii i przyciąga do siebie podmioty z Europy. UE musi wzmocnić swoje działania inwestycyjne i otoczenie regulacyjne, aby nasze moce produkcyjne w obszarze czystych technologii mogły rosnąć, tworzyć nowe miejsca pracy w Europie i być konkurencyjne w skali świata – powiedział Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

Nowy Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego to kluczowa inicjatywa mająca na celu zmniejszenie zależności oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych technologii fotowoltaicznych w UE do 30 GW rocznie do 2025 roku w całym łańcuchu wartości – podkreślił Breton.

Więcej środków na rozwój PV

Sojusz zamierza realizować strategiczny plan obejmujący kluczowe obszary inwestycji w europejskie moce produkcyjne PV. Priorytetem będzie wzmocnienie finansowania publicznego i prywatnego dla europejskich projektów fotowoltaicznych. Wykorzystane mają być już istniejące i nowe europejskie instrumenty finansowania, zwłaszcza Fundusz Innowacji oraz środki REPowerEU w ramach krajowych planów odbudowy oraz wkład Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Według informacji EIT InnoEnergy sojusz będzie działał m.in. na rzecz szybkiego wdrożenia wymogów ekologicznego projektowania systemów i produktów PV. Odpowiedzią na rosnący popyt na kompetencje w nowej branży ma być uruchomienie Europejskiej Akademii Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego.

REKLAMA

EIT InnoEnergy zamierza w działalności na rzecz ESPF wykorzystać swoje szerokie doświadczenie w zarządzaniu Europejskim Sojuszem Baterii (EBA).

Jesteśmy zaszczyceni przyznaniem nam wiodącej roli w rozwoju Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Tak jak w przypadku sektora baterii, dla którego działamy w ramach EBA, chcemy wzmocnić sektor fotowoltaiki poprzez budowę łańcucha wartości oraz sieci partnerów. Chcemy przyśpieszyć rozwój projektów w całym łańcuchu wartości sektora PV z korzyścią do obywateli UE – stwierdził Diego Pavia, dyrektor generalny EIT InnoEnergy.

Potrzebna współpraca biznesu i przemysłu

Wykonując zadania Sekretariatu ESPF, EIT InnoEnergy ma ułatwiać współpracę biznesową i przemysłową w całym łańcuchu wartości sektora PV, kierować wdrażaniem strategicznego planu działań przemysłowych, zarządzać relacjami z członkami, zbierać i rozpowszechniać informacje o rynku, zarządzać komunikacją oraz prowadzić platformę biznesową i inwestycyjną sojuszu.

SolarPower Europe oraz European Solar Manufacturing Council – jako kluczowi interesariusze branżowi i członkowie komitetu sterującego – będą wspólnie nadzorować realizację prac sojuszu i organizację corocznego Europejskiego Forum Fotowoltaiki.

Strategiczny plan ESPF obejmuje m.in.: określenie wąskich gardeł w produkcji w sektorze PV i przedstawienie zaleceń, ułatwienie dostępu do finansowania, budowanie partnerstwa międzynarodowego i wzmacnianie globalnych łańcuchów dostaw, wspieranie bazy badawczej i innowacyjnej w sektorze fotowoltaiki, podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie kompetencji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.