Właściciel elektrowni PV ocenił wpływ ograniczenia cen energii na wyniki

Właściciel elektrowni PV ocenił wpływ ograniczenia cen energii na wyniki
fot. Photon Energy

Zarząd Grupy Photon Energy przeanalizował, w jaki sposób obowiązujące regulacje w zakresie cen maksymalnych i podatków od zysków nadzwyczajnych wpłyną na przychody grupy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które są głównymi obszarami działania firmy. Prognozy na przyszły rok są optymistyczne.

Jak podaje Photon Energy, spółka spodziewa się niewielkiego negatywnego wpływu na przychody osiągane w Czechach i na Węgrzech przepisów dotyczących wytwórców energii. Chodzi o regulacje przewidujące ograniczenie maksymalnych cen energii i wprowadzające podatek od zysków nadzwyczajnych notowanych przez wytwórców energii.

Spółka zakłada, że na rynkach w Słowacji i Rumunii nie zanotuje żadnych zmian w wynikach finansowych w związku z wprowadzonymi regulacjami. W Polsce natomiast ich skutkiem może być spowolnienie budowy nowych instalacji fotowoltaicznych.

REKLAMA

Photon Energy nie tylko nie obawia się negatywnych skutków finansowych obowiązujących przepisów – nowe moce oddane do użytku w Rumunii i na Węgrzech w 2023 roku według prognoz firmy przyczynią się do istotnego wzrostu przychodów i EBITDA w roku przyszłym i latach kolejnych.

Polska: szansa na elektrownie PV w 2023 roku

Obecnie Photon Energy nie ma żadnych elektrowni w Polsce – portfel projektów na różnych etapach rozwoju wynosi 280,8 MWp. Spółka planuje doprowadzić projekty o zainstalowanej mocy około 30 MWp do stanu gotowości do budowy w 2023 roku, z czego część mogłaby zostać oddana do użytku jeszcze w przyszłym roku.

Polski rząd wprowadził pułap cenowy w wysokości 355 zł/MWh (75,50 euro) dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej powyżej 1 MWp. Obowiązuje on do końca 2023 roku. Elektrownie o mocy poniżej 1 MWp są zwolnione z pułapu cenowego, jeżeli łączna moc należąca do jednego przedsiębiorstwa (generatora) jest mniejsza niż 3 MWp.

Jak informuje Photon Energy, spółka czeka na ostateczny kształt nowych regulacji, do których dostosuje swoją strategię rozwoju na polskim rynku.

W Polsce kontrakty futures na 2023 rok wynoszą obecnie 243,31 euro/MWh (base load) i 304,35 euro/MWh (peak).

Spółka zakłada, że wpływ wprowadzonych w Polsce regulacji na wyniki finansowe grupy w 2023 roku będzie minimalny.

Czechy i Słowacja: stabilny rozwój

Jak informuje Photon Energy, w Czechach spółka nie podlega podatkowi od zysków nadzwyczajnych, ponieważ w roku obrotowym 2021 nie przekroczyła progu przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 82,2 mln euro.

Miesięczny limit cenowy w wysokości 180 euro/MWh został wprowadzony u naszych południowych sąsiadów na okres od 1 grudnia br. do 31 grudnia 2023 roku dla instalacji PV o mocy zainstalowanej przekraczającej 1 MWp. Powyżej ceny maksymalnej obowiązuje podatek w wysokości 90 proc.

Trzy elektrownie Photon Energy w Czechach o łącznej mocy 1,27 MWp nie podlegają opodatkowaniu, a pozostałe osiem o łącznej mocy zainstalowanej 13,72 MWp jest objętych cenami maksymalnymi. Zarząd spółki podjął decyzję o pozostaniu w programie wsparcia Green Bonus i kontynuowaniu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w całym portfelu elektrowni PV w Czechach na rynku dnia następnego za pośrednictwem swojej spółki zależnej Lerta.

Zgodnie z programem Green Bonus jedna elektrownia spółki (0,795 MWp) będzie się kwalifikować do dotacji w wysokości 535 euro/za MWh, a pozostałe 10 (łącznie 14,201 MWp) – do dotacji w wysokości 487 euro/MWh.

W Czechach kontrakty futures na 2023 rok wynoszą obecnie 375 euro/MWh (base load) i 475 euro/MWh (peak).

Z kolei słowacki portfel instalacji własnych spółki, składający się z 11 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 10,429 MWp, sprzedaje wytworzoną energię elektryczną na podstawie taryf gwarantowanych w przedziale od 257 euro do 273 euro za MWh i nie ma na niego wpływu żadne z rozwiązań przyjętych przez rząd słowacki.

REKLAMA

Węgry: możliwe utrzymanie poziomu z 2022 roku

Na Węgrzech Photon Energy posiada i eksploatuje 63 elektrownie własne o łącznej mocy zainstalowanej 51,814 MWp. Portfel ten jest podzielony na pięć różnych typów elektrowni, objętych różnymi systemami rozliczeń (taryfy gwarantowane, kontrakty różnicowe, sprzedaż poza systemami wsparcia).

W czerwcu br. węgierski rząd wydał rozporządzenie wprowadzające 65-proc. podatek od nadwyżki przychodów (tj. powyżej taryfy gwarantowanej/ceny kontraktu różnicowego wynoszącej 85 euro/ MWh) generowanych przez licencjonowane elektrownie PV (tj. instalacje o mocy przyłączeniowej do sieci powyżej 500 kW AC), które albo opuściły jeden z programów wsparcia, albo uzyskały koncesję METÁR w aukcji, ale nie zawarły kontraktu różnicowego z wyznaczonym węgierskim podmiotem państwowym na lata obrotowe 2022 i 2023 (z wyłączeniem elektrowni o wbudowanej mocy poniżej 0,5 MW).

Na razie rząd węgierski nie przyjął żadnych dalszych regulacji w odniesieniu do przychodów generowanych przez elektrownie fotowoltaiczne.

Na tej podstawie część elektrowni Photon Energy na Węgrzech jest zwolniona z nadwyżki podatku dochodowego, ponieważ albo nie mają one licencji na wytwarzanie (ich moc przyłączeniowa do sieci wynosi poniżej 500 kW AC), albo są instalacjami, z których energia sprzedawana jest na zasadzie ryzyka rynkowego.

Część farm fotowoltaicznych spółki na Węgrzech nadal jest objętych systemem wsparcia i otrzymuje cenę kontraktu różnicowego w wysokości 85 euro/MWh – nie podlegają więc przyjętym regulacjom.

Wreszcie niektóre instalacje PV należące do Photon Energy – a konkretnie siedem elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 9,86 MWp (19,3 proc. łącznej mocy spółki na Węgrzech) – jest i będzie objętych nowym podatkiem od nadwyżki przychodów. Na Węgrzech rozporządzenie rządu w sprawie dodatkowych podatków od zysków wytwórców energii przewiduje, że dodatkowa stawka podatku na rok 2023 wyniesie 41 proc.  

Na Węgrzech kontrakty futures na 2023 rok wynoszą obecnie 394,5 euro/MWh (base load) i 499,50 euro/MWh (peak). Kontrakty na pierwszy kwartał 2023 roku wynoszą 399,99 euro/MWh (base load) i i 514,68 euro/MWh (peak).

Photon Energy przewiduje, że węgierski portfel spółki przyczyni się do istotnie wyższych przychodów i EBITDA w pierwszym kwartale 2023 roku w ujęciu r/r, a przez pozostałą część przyszłego roku istniejący portfel prawdopodobnie dorówna wynikom finansowym z ostatnich trzech kwartałów 2022 roku. Planowane zwiększenie węgierskiego portfela instalacji własnych w 2023 roku ma wpłynąć na dalszy wzrost wyników finansowych.

Rumunia: znaczny wzrost przychodów i EBITDA

W Rumunii Photon Energy jest w trakcie uruchamiania siedmiu elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 28 MWp. Wśród nich elektrownie, które będę generować rocznie 50 GWh zielonej energii, mają zostać podłączone do sieci w pierwszym kwartale 2023 roku. Wyprodukowaną energię elektryczną będą sprzedawać na rynku dnia następnego za pośrednictwem Lerty.

Rząd rumuński wprowadził cenę maksymalną w wysokości 91 euro/MWh energii elektrycznej wytwarzanej z fotowoltaiki na okres od 1 września br. do 31 marca 2025 roku. Powyżej ceny maksymalnej obowiązuje podatek solidarnościowy w wysokości 80 proc.

Uchwała przyjęta w marcu 2022 roku zwalnia wszystkie nowe moce wytwórcze energii elektrycznej oddane do użytku po 1 września 2022 roku z jakichkolwiek ograniczeń cenowych. Zgodnie więc z obecnie obowiązującym prawem elektrownie PV Photon Energy w Rumunii nie będą podlegać pułapowi cenowemu.

W Rumunii kontrakty futures na 2023 rok wynoszą obecnie 383,5 euro/MWh (base load) oraz 488,50 euro/MWh (peak).

Spółka spodziewa się, że nowo oddane elektrownie fotowoltaiczne w Rumunii przyczynią się do znacznego wzrostu przychodów i EBITDA w 2023 roku. Planowane dalsze moce wytwórcze (ponad wskazane 28 MWp), które dodane zostaną do rumuńskiego portfela w przyszłym roku, mają zapewnić dalsze zwiększenie osiąganych przez grupę wyników finansowych w 2023 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.