Wytwórcy z instalacjami do 3 MW zwolnieni z ograniczenia przychodów

Wytwórcy z instalacjami do 3 MW zwolnieni z ograniczenia przychodów
Fot. Gramwzielone.pl

Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu zawiera szereg istotnych regulacji dla producentów energii odnawialnej. Jedna z nich zmienia katalog wytwórców, którzy nie zostaną objęci maksymalnymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej.

W ustawie o ochronie odbiorców gazu pojawiła się korekta uchwalonej kilka tygodni wcześniej ustawy określającej maksymalne ceny energii elektrycznej, które będą mogli otrzymać wytwórcy. Uzyskanie ceny ponad limity przyjęte w rozporządzeniu do tej ustawy będzie oznaczać konieczność zwrotu nadwyżki i wpłacenia jej do specjalnego funduszu, który ma finansować mechanizmy ochrony odbiorców przed wzrostem cen energii.

Maksymalne przychody wytwórców energii z OZE

REKLAMA

Ustawa o maksymalnych cenach za energię elektryczną w 2023 r., która została uchwalona przez parlament pod koniec października, a także przyjęte na jej podstawie rozporządzenie zakładają wprowadzenie maksymalnych przychodów, które za sprzedaż energii będą mogli uzyskać wytwórcy. W przypadku producentów energii wiatrowej będzie to maksymalnie 295 zł/MWh, a dla fotowoltaiki została przyjęta cena wynosząca 350 zł/MWh. Sprzedaż energii po wyższej cenie ma oznaczać konieczność zwrotu wynagrodzenia uzyskanego ponad ten poziom.

Z rygorów maksymalnej ceny zostali jednak zwolnieni niektórzy wytwórcy energii elektrycznej – objęci rozliczeniami w systemie aukcyjnym lub mechanizmami FiT/FiP, a także wytwórcy energii ze źródeł o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Limit 3 MW

REKLAMA

W procedowanej w Sejmie w ubiegłym tygodniu ustawie mającej na celu ochronę odbiorców gazu pojawiły się zapisy rozszerzające grupę wytwórców objętych rygorami ustawy cenowej. W projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pojawił się zapis mówiący o tym, że maksymalną ceną zostaną objęci wytwórcy posiadający instalacje, których łączna moc będzie przekraczać 1 MW. Oznaczało to, że ograniczenie przychodów objęłoby też właścicieli kilku mniejszych instalacji o jednostkowych mocach po kilkaset kW, które razem dawałyby ponad 1 MW moc wytwórczej.

Ostatecznie jednak w tekście ustawy o ochronie odbiorców gazu, która została uchwalona w czwartek przez Sejm, pojawił się mniej restrykcyjny zapis, zwiększający górną granicę łącznej mocy źródeł do 3 MW – o ile jednostkowa moc żadnej instalacji nie przekracza 1 MW. 

Jeśli Senat nie wprowadzi w tym zakresie zmian, które następnie przegłosuje Sejm, to do katalogu podmiotów zwolnionych z rygoru maksymalnych przychodów zostaną dopisani wytwórcy posiadający źródła „o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 3 MW, w przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej posiada więcej niż jedną jednostkę wytwórczą, przy czym moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych jednostek jest nie większa niż 1 MW”.

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zadeklarowała, że kierowany przez nią resort będzie monitorować skutki wprowadzonego ograniczenia przychodów ze sprzedaży energii i w razie potrzeby rozważy zmianę katalogu wytwórców objętych ograniczeniami cenowymi.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.