Od dzisiaj wyższe dotacje na fotowoltaikę i magazyny energii

Od dzisiaj wyższe dotacje na fotowoltaikę i magazyny energii
Sonnen

Dzisiaj wchodzą w życie duże zmiany w czwartej edycji programu Mój Prąd. Na część instalacji objętych dotacjami będzie można otrzymać więcej pieniędzy. Z podwyższenia dotacji mogą skorzystać także prosumenci, którzy złożyli wniosek już wcześniej.

Od dzisiaj w programie Mój Prąd, który obejmuje dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią, można złożyć wniosek o wyższe dofinansowanie na fotowoltaikę i magazyny energii elektrycznej. Wzrośnie zwłaszcza dotacja na te ostatnie urządzenia.

W przypadku osób składających wniosek o dofinansowanie wyłącznie na domową mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 2–10 kW możliwe będzie wypłacenie dotacji w wysokości 6 tys. zł, czyli o 2 tys. zł wyższej niż dotychczas.

REKLAMA

Wysokość dofinansowania dla systemów hybrydowych 

Osoby, które oprócz mikroinstalacji PV uwzglednią we wniosku dodatkowe urządzenie, pozwające zwiększyć autokonsumpcję wytwarzanej energii, będą mogły uzyskać dotacje:

  • do mikroinstalacji PV o mocy 2–10 kW: do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł (wcześniej: 5 tys. zł),
  • do magazynu energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh: do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł (wcześniej: 7,5 tys. zł),
  • do magazynów ciepła o pojemności co najmniej 20 litrów/dm3: do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł (wysokość dotacji bez zmian),
  • do systemu EMS/HEMS: do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł (wysokość dotacji bez zmian).

Dodatkowa dotacja na fotowoltaikę będzie przysługiwać też beneficjentom wnioskującym o dofinansowanie dodatkowego urządzenia energetycznego, którzy wcześniej uzyskali dotację na instalację PV z poprzednich edycji programu Mój Prąd i którzy rozliczali się w systemie opustów, ale zdecydowali się na przejście na nowy sposób rozliczeń (net-billing). Wówczas NFOŚiGW wypłaci na mikroinstalację fotowoltaiczną dodatkowo maks. 3 tys. zł (jeśli nie zostanie przekroczony poziom dofinansowania 50 proc. kosztów kwalifikowanych).  

Tej grupie wnioskodawców będą przysługiwać takie same maksymalne dotacje na magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła i systemy EMS/HEMS jak wskazane powyżej.


REKLAMA

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed 1 lutego 2020 roku. 

Dotacje nie są udzielane na przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Co z dotychczasowymi beneficjentami?

Wnioskodawcy, którzy złożyli wcześniej wniosek o dotację tylko na mikroinstalację PV, będą mogli złożyć uzupełniający wniosek o dofinansowanie dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Beneficjenci programu, którym zostało już wypłacone dofinansowanie z Mojego Prądu 4.0, mają możliwość jego podwyższenia – zgodnie z nowymi poziomami dofinansowania. NFOŚiGW informuje, że w takich przypadkach koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania – zgodnie z formułą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych – wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie zgoda wnioskodawcy – składana wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do wnioskodawców NFOŚiGW ma wysłać e-maile ze wskazaniem kwoty, jaka zostanie wypłacona, oraz dokładną instrukcją, jak należy udzielić takiej zgody.

Rozpoczęcie przeliczania dotacji dla dotychczasowych beneficjentów Mojego Prądu 4.0 planowane jest od przyszłego miesiąca. 

Nabór wniosków w czwartej edycji Mojego Prądu miał się zakończyć 22 grudnia 2022 roku, ale został wydłużony do końca marca 2023 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.