Jak będzie rozwijać się polski rynek PV? Nowa prognoza

Jak będzie rozwijać się polski rynek PV? Nowa prognoza
fot. Corab

Producent konstrukcji pod panele fotowoltaiczne i dystrybutor komponentów instalacji PV – Corab SA  przedstawił prognozę rozwoju polskiego rynku fotowoltaicznego na najbliższe lata. Olsztyńska firma ma za sobą rekordowy rok, w którym oprócz wysokiej wartości sprzedaży na polskim rynku odnotowała również znaczący wzrost eksportu.

Autorzy przedstawionego wczoraj raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”, przygotowanego w ramach współpracy Corab SA i firmy badawczej PMR, zapewniają, że polski sektor energetyki słonecznej jest nadal stosunkowo młody i będzie się dynamicznie rozwijać. Zgodnie z prognozami Corab polski rynek fotowoltaiczny stanie się rynkiem bardziej dojrzałym, czemu towarzyszyć może spowolnienie. Nadal jednak ma się charakteryzować wysoką dynamiką wzrostu, która w największym stopniu uzależniona będzie od poziomu cen energii elektrycznej.

Prognoza rozwoju rynku w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” przygotowana została z uwzględnieniem trzech scenariuszy: niskich cen, scenariusza bazowego i wysokich cen. Z opracowania wynika, że im wyższe będą ceny energii elektrycznej, tym większa będzie dynamika przyrostu skumulowanych mocy fotowoltaicznych.

REKLAMA

Wzrosty o ponad 300 proc.

Scenariusz wysokich cen energii przewiduje osiągnięcie 34,1 GWp mocy zainstalowanych łącznie w instalacjach PV w Polsce w 2027 roku. Oznacza to wzrost o 343 proc. w porównaniu do roku 2021 (7,7 GWp). Dla porównania: scenariusz bazowy przewiduje w analogicznym okresie osiągnięcie przez rynek poziomu 26,7 GWp mocy, czyli wzrost o 247 proc. Natomiast w scenariuszu niskich cen możliwe byłoby przekroczenie 20,3 GWp skumulowanych mocy w 2027 roku, czyli wzrost o 164 proc. w stosunku do 2021 roku.

Każdy ze scenariuszy przewiduje istotny przyrost zainstalowanych mocy we wszystkich segmentach rynku. W przypadku mikroinstalacji prosumenckich (do 50 kWp) scenariusz niskich cen zakłada wzrost o 103 proc. (do 12,2 GWp) w stosunku do roku 2021 (6,0 GWp), scenariusz bazowy – o 162 proc. (do 15,7 GWp), a scenariusz wysokich cen – o 235 proc. (do 20,1 GWp).

REKLAMA

Dla porównania segment biznesowy (50–1000 kWp) w scenariuszu niskich cen mógłby spodziewać się wzrostu o 310 proc. (do 6,15 GWp) w porównaniu z rokiem 2021, a w scenariuszu wysokich cen nawet o 607 proc. (do 10,6 GWp). Z kolei segment przemysłowych farm fotowoltaicznych (powyżej 1 MWp) w scenariuszu niskich cen mógłby liczyć na wzrost o 921 proc. (do 1,94 GWp) w stosunku do roku 2021 (0,19 GWp), natomiast w scenariuszu wysokich cen jego udział w rynku mógłby wzrosnąć nawet o 1710 proc. (do 3,44 GWp).

Coraz większy udział małych instalacji biznesowych

Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej zwiększałby się udział w rynku segmentu małych instalacji biznesowych i farm fotowoltaicznych. W scenariuszu niskich cen te pierwsze osiągnęłyby w 2027 roku udział w rynku na poziomie 30,29 proc., natomiast w scenariuszu bazowym i scenariuszu wysokich cen – odpowiednio 31,23 i 31,08 proc. Z kolei udział farm PV w analogicznym okresie kształtowałby się na poziomie od 9,55 proc. do 10,08 proc. w zależności od przyjętego scenariusza.

W 2022 roku Corab zanotował rekordowy przychód w wysokości niemal 1,5 mld zł, co oznaczało wzrost rok do roku o 60 proc. W tym samym okresie EBITDA spółki wzrosła o 25 proc. – do poziomu 175,6 mln zł. Ubiegłoroczny eksport spółki zwiększył się o 338 proc. rok do roku, osiągając wartość 231,5 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.