ENGIE poszukuje projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych

ENGIE poszukuje projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych
ENGIE

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. jest polską spółką będącą częścią międzynarodowego koncernu energetycznego ENGIE (www.engie.com) działającą w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii („OZE”). ENGIE posiada w Polsce cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 138 MW oraz pięćdziesiąt jeden farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 45,8 MWp (www.engie-zielonaenergia.pl).

Główny cel strategiczny ENGIE to budowanie pozycji światowego lidera transformacji energetycznej, poprzez wspieranie rozwoju zero- i niskoemisyjnych technologii i rozwiązań. ENGIE jest jednym z wiodących na świecie, niezależnych przedsiębiorstw posiadających źródła wytwórcze o zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej 101 GW, z czego niemal 31% stanowi energia odnawialna (wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna, biomasa).

W ramach tej strategii ENGIE rozwija portfel projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych zlokalizowanych w Polsce. Prowadzi również działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu klientom B2B oraz dostępu do rynku energii dla OZE.

W ramach tej strategii ENGIE rozwija portfel projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych zlokalizowanych w Polsce. Prowadzi również działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu klientom B2B oraz dostępu do rynku energii dla OZE.

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą projektów fotowoltaicznych lub wiatrowych o mocy 20 MW lub więcej, skontaktuj się z nami: akwizycje@engie.com.

 

artykuł sponsorowany