Farma fotowoltaiczna inwestycją celu publicznego?

Farma fotowoltaiczna inwestycją celu publicznego?
ABB press

{więcej}Urzędnicy z powiatu świeckiego doszli do wniosku, że budowa farmy fotowoltaicznej, którą planuje się w ich powiecie, może zostać uznana za inwestycję celu publicznego. 

W dotychczasowej praktyce stosowanej przez władze centralne i lokalne inwestycje w odnawialne źródła energii nie były oceniane jako inwestycje celu publicznego. Dlatego precedensem jest wydanie przez Starostę Świeckiego obwieszczenia o ustaleniu lokalizacji farmy fotowoltaicznej określonej jako inwestycja celu publicznego. 

Inwestycja, która ma powstać w zlokalizowanych w gminie Świecie Sartowicach, zakłada budowę naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 4,5 MW. 

REKLAMA

Takie zakwalifikowanie inwestycji zakładającej budowę farmy fotowoltaicznej może ułatwić i znacznie przyspieszyć proces uzyskania niezbędnych decyzji lokalizacyjnych. Ogranicza bowiem m.in. proces konsultacji społecznych.

REKLAMA

W katalogu inwestycji, które – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami – mogą zostać uznane za inwestycję celu publicznego, nie wymienia się projektów zakładających produkcję energii – mimo, że w ustawie wymieniono m.in. infrastrukturę służącą do przesyłu energii.

Literalna interpretacja ustawy prowadzi więc do wniosku, że OZE nie można traktować jako inwestycji celu publicznego i taką interpretację stosują najczęściej organy administracji rządowej i samorządowej – mimo, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za cel publiczny uznaje się inwestycje służące ochronie środowiska. 

To, że inwestycja w odnawialne źródło energii nie jest inwestycją celu publicznego potwierdziło m.in. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Czytaj więcej na ten temat. 

Link do obwieszczenia Starosty Świeckiego uznającego farmę fotowoltaiczną za inwestycję celu publicznego. 

gramwzielone.pl