Nowy raport EPIA: prognozy dla rynku fotowoltaicznego na lata 2014-2018

Nowy raport EPIA: prognozy dla rynku fotowoltaicznego na lata 2014-2018
EPIA press

Raport „Global Market Outlook” wydawany przez European Photovoltaic Industry Association (EPIA) to kluczowy dokument dla globalnej branży fotowoltaicznej, w którym znajdziemy informacje o aktualnym stanie rozwoju fotowoltaiki w poszczególnych krajach, a także o najważniejszych trendach na globalnym rynku PV i prognozach dotyczących jego rozwoju. 

W swoim najnowszym raporcie EPIA potwierdza, że Europa nie jest już najważniejszym rynkiem PV, a swój dotychczasowy, wieloletni prymat w tym względzie straciła na rzecz Azji. 

EPIA informuje, że w 2013 r. na całym świecie zainstalowano ok. 38,4 GW paneli fotowoltaicznych, o ponad 8 GW więcej niż w roku 2012. Jednocześnie zauważa, że nowy potencjał PV w Europie w ubiegłym roku wyniósł 11 GW, podczas gdy w 2012 i w 2011 r. było to odpowiednio 17,7 GW i 22,4 GW.

REKLAMA

Najwięcej paneli PV w ubiegłym roku zainstalowano w Chinach (11,8 GW), w Japonii (6,9 GW) i w USA (4,8 GW). Europa w tym zestawieniu wygląda coraz skromniej. Dotychczasowy, globalny lider rynku PV – Niemcy, którzy wcześniej instalowali rocznie po ponad 7 GW, w zeszłym roku dołożyli już tylko 3,3 GW, a kolejni, ubiegłoroczni europejscy liderzy – Wielka Brytania, Włochy, Rumunia i Grecja – zainstalowali niewiele po ponad 1 GW. 

Wzrost nowych mocy w PV w poszczególnych krajach UE w latach 2000-2013 (w MW). Źródło: EPIA

Spadek znaczenia Europy na globalnym rynku PV potwierdza jej malejący udział w nowym potencjale PV dodanym ogółem na całym świecie, który w 2011 r. wyniósł 74%, w roku 2012 – 55%, a w 2013 r. zaledwie 29%. 

Wśród podstawowych trendów na europejskim rynku fotowoltaicznym EPIA wymienia też wzrost konkurencyjności PV względem innych technologii wytwarzania energii, co oznacza, że w rosnącej liczbie krajów produkcja energii słonecznej zbliża się do tzw. grid parity, czyli równowagi kosztowej z energią kupowaną z sieci przez odbiorców końcowych. 

Segmentacja poszczególnych rynków PV  w krajach UE w 2013  r. (w %). Źródło: EPIA

REKLAMA

EPIA zauważa też, że – mimo spadku liczby nowych instalacji w Europie – w 2013 r. fotowoltaika trzeci rok z rzędu była na Starym Kontynencie wśród dwóch – obok farm wiatrowych – najczęściej instalowanych źródeł wytwarzania pod względem mocy. Obecnie PV pokrywa już 3% zapotrzebowania na energię na naszym kontynencie, a w okresach szczytu zapotrzebowania – nawet 6%. 

Sposób wykorzystania energii z PV w poszczególnych w krajach UE w 2013  r. (w %). Źródło: EPIA

– Udział PV w miksie energetycznym zwiększa się, wobec czego coraz istotniejsze dla dalszego rozwoju fotowoltaiki stają się zagadnienia związane z integracją sieciową i rynkową- czytamy w najnowszym raporcie EPIA. 

Prognoza EPIA dotycząca przyrostu nowych mocy w PV w europejskim sektorze PV (w MW). Źródło: EPIA

EPIA opisuje też perspektywy rozwoju PV w poszczególnych krajach UE. W przypadku Polski czytamy w komentarzu: „Nowy system wsparcia jest dyskutowany od dwóch lat, nie przewiduje się jego przyjęcia przed 2015 r. Może to prowadzić do braku zaufania inwestorów.”

Raport „Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018” można pobrać pod tym linkiem [PDF]

W przypadku zainteresowania polskim tłumaczeniem w/w raportu prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@gramwzielone.pl

gramwzielone.pl