IEO: w Polsce jest już 6,6 MW instalacji fotowoltaicznych

IEO: w Polsce jest już 6,6 MW instalacji fotowoltaicznych
SolarWorld press

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w Warszawie zakończył kolejne, cykliczne badanie rynku mikroinstalacji OZE: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. Wyniki badań wraz z analizami porównawczymi zostaną zaprezentowane podczas VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Raciborzu (12-13 czerwca).

W I kwartale 2014r. powstało 2,4 MWp nowych instalacji PV. Ok. 85% z nich to instalacje on grid – przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Obecnie łączna ilość instalacji fotowoltaicznych wynosi 6,6 MWp, podczas gdy na koniec 2013r. łączna moc wynosiła 4,2 MWp, a w samym 2013 r. powstało tylko 0,6 MWp.
 

REKLAMA

Rysunek 1 Przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach PV w Polsce od 2003 roku

Po raz pierwszy, biorąc pod uwagę dane od 2003 r., większość instalacji w Polsce funkcjonuje jako instalacje podłączone do sieci elektroenergetycznej. Dotychczas w Polsce rozwijał się rynek instalacji off-grid, był to odmienny trend do tego panującego w Europie.

Widoczny na rynku jest również trend eksportowy. W minionym, 2013 roku fabryki w Polsce wyeksportowały około 24 MWp paneli fotowoltaicznych, a w 2012 r. – 22 MWp. Polskie firmy eksportuje swoje towary do Niemiec, Czech, Włoch, Francji.
 

Rysunek 2 – Sprzedaż w Polsce i eksport krajowych paneli fotowoltaicznych

REKLAMA

Na podstawie zebranych danych ankietowych przez IEO oraz prognozy rynkowej można wywnioskować, iż firmy spodziewają się w 2014 roku całkowitej sprzedaży na poziomie około 50 MWp. Zakładają, że około 85% całkowitego wolumenu sprzedaży będą stanowiły elektrownie typu ON-GRID.

Rysunek 3 – Sprzedaż paneli fotowoltaicznych z podziałem na województwa

Najwięcej paneli fotowoltaicznych zostało sprzedanych w województwach: małopolskim (w tym inwestycja 1,4 MWp w miejscowości Gierczyce), warmińsko mazurskim (w tym inwestycja 1 MWp w miejscowości Gryźliny) oraz w zachodniopomorskim (w tym dwie inwestycje o łącznej mocy ponad 1,1 MWp).

W Polsce funkcjonuje 14 fabryk paneli fotowoltaicznych. Ich łączne moce produkcyjne szacuje się na poziomie 600 MW / rok co przekłada się na wielkość maksymalnie około 2,4 miliona paneli rocznie.

Pełne wyniki badań, wraz z analizą skutków rynkowych zmian w systemie fotowoltaicznych zostaną zaprezentowane podczas corocznego, siódmego już Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, które odbędzie się w czerwcu, w Raciborzu.

Rejestracja udziału w Forum trwa do 6 czerwca 2014 r.

Zarejestruj się

Instytut Energetyki Odnawialnej