Cła na import chińskich paneli PV. EU ProSun przedstawia nowe dowody

Cła na import chińskich paneli PV. EU ProSun przedstawia nowe dowody
Håkan Dahlström, flickr cc

{więcej}Prowadzone przez Komisję Europejską w ubiegłym roku dochodzenie w sprawie antydumpingowych i antysubsydyjnych ceł na import paneli fotowoltaicznych z Chin zakończyło się ugodą – raczej bezbolesną dla chińskich producentów paneli PV. EU ProSun – stowarzyszenie części europejskiej branży PV opowiadającej się za wprowadzeniem ceł przedstawiło dokumentację, która ma zmienić decyzje Brukseli. 

Wniosek o wszczęcie dochodzenia antydumpingowego i antysubsydyjnego, które było prowadzone przez Brukselę w ubiegłym roku, to inicjatywa EU ProSun – stowarzyszenia, do którego należą głównie producenci paneli PV z Europy i na którego czele stoi niemiecki lider rynku PV SolarWorld. To głównie z inicjatywy amerykańskiego oddziału SolarWorld antydumpingowe cła na import chińskich paneli wprowadzono w USA. 

Podobna sytuacja nie miała jednak miejsca w Europie, ponieważ Komisja Europejska – mimo, że w czerwcu ubiegłego roku nałożyła stosunkowo wysokie wstępne cła antydumpingowe – kilka miesięcy później porozumiała się z Chińczykami. Ostatecznie wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi antydumpingowe cła miały być stosowane w przypadku importu chińskich paneli fotowoltaicznych, ale tylko tańszych niż 0,56 €/W i po przekroczeniu całkowitego wolumenu importu wynoszącego 7 GW/rok. To mniej więcej tyle, ile paneli PV zamontowano w 2013 r. w Unii Europejskiej ogółem. 

REKLAMA

Ugodę między KE i Pekinem od początku kontestował EU ProSun. Teraz organizacja europejskich producentów paneli fotowoltaicznych przedstawiła dokumentację, z której ma wynikać, że Chińczycy omijają przyjęte w sierpniu 2013 r. zasady. Dokumenty zostały wysłane do komisarza UE ds. handlu. 

– Zasady handlu w Unii Europejskiej są systematycznie łamane przez Chińskich producentów. Żaden chiński producent nie stosuje kryterium minimalnej ceny importu. Dumpingowe chińskie produkty dalej zalewają europejski rynek, niszcząc europejski przemysł i miejsca pracy – oznajmił MIlan Nitzchke, szef EU ProSun i wiceprezes SolarWorld.

REKLAMA

Raport EU ProSun nie wymienia z nazwy żadnego chińskiego producenta, jednak stowarzyszenie informuje, że odnotowało 1500 przypadków omijania europejskiego prawa. EU ProSun dodaje, że praktyki stosowane przez Chińczyków polegają m.in. na fałszowaniu informacji o ilości przewożonych modułów oraz na kamuflowaniu przepływów płatności kwalifikowanych m.in. jako wydatki marketingowe. 

Komisja Europejska potwierdziła, że zbada przedstawione przez EU ProSun dokumenty. 

Data publikacji dokumentów z dowodami na stosowanie dumpingu cenowego przez Chińczyków przez EU ProSun zbiega się z kończącymi się dzisiaj w Monachium targami InterSolar Europe – największą imprezą targową globalnej branży fotowoltaicznej. 

Antydumpingowe cła na import paneli fotowoltaicznych z Chin i USA niedawno nałożyły Indie. Władze tego kraju uznały jednocześnie, że import paneli PV z Europy jest nieznaczący, a ich ceny przewyższają ceny paneli z Azji czy USA. Dlatego panele PV „made in EU” nie zostały objęte karnymi cłami. 

gramwzielone.pl