Nagrody Intersolar Award 2014. Najciekawsze technologie w branży fotowoltaicznej

Nagrody Intersolar Award 2014. Najciekawsze technologie w branży fotowoltaicznej
Intersolar press

{więcej}W piątek w Monachium zakończyły się największe na świecie targi branży fotowoltaicznej Intersolar Europe 2014. Jak co roku wybrano podczas nich najciekawsze rozwiązania, które mają decydować o przyszłości technologii fotowoltaicznej. 

Podczas tegorocznych targów Intersolar Europe 2014 swoją ofertę w Monachium prezentowało niemal 1,2 tys. firm. Część z nich zgłoszono do Intersolar Award – przyznawanych co roku prestiżowych nagród dla najciekawszych rozwiązań w fotowoltaice.

Warunkiem jest, aby proponowane rozwiązania były przynajmniej w fazie testów. Oceniana jest przede wszystkim innowacyjność, a także potencjał, jaki dana technologia może mieć w zakresie rozwoju PV. Nagradzane co roku produkty pokazują, w którym kierunku idzie globalna branża fotowoltaiczna. Jakie rozwiązania nagrodzono w tym roku? 

REKLAMA

W kategorii fotowoltaiki laureatem nagrody Intersolar po raz kolejny został niemiecki producent inwerterów SMA za rozwiązanie o nazwie SMA Fuel Save Controler, które poprawia efektywność pracy generatorów diesela w układach hybrydowych z farmami fotowoltaicznymi.  – SMA Fuel Save Controler łączy światy paliw kopalnych i energetyki odnawialnej i otwiera nowe biznesowe pole dla firm z sektora solarnego – poinformowało jury konkursu.

Kolejnym laureatem została niemiecka firma Steca Elektronik z Memmingen, w przypadku której doceniono kompaktowy układ śledzenia maksymalnego punktu mocy MPPT model Steca Tarom MPPT 6000-M, który opracowano pod kątem instalacji fotowoltaicznych współpracujących z różnymi typami magazynów energii. 

Nagrodę w kategorii fotowoltaika otrzymała też japońska firma TMEIC Corporation za SOLAR WARE® SAMURAI – innowacyjny system chłodzenia inwerterów centralnych.

O tym, że kluczową technologią dla fotowoltaiki staje się magazynowanie energii świadczy wprowadzenie w tym roku nowej kategorii Intersolar Award (EES – Electrical Energy Storage). 

REKLAMA

Jej laureatem została amerykańska firma Ideal Power Inc., która opracowała hybrydowy system magazynowania energii IHC-30kW-480 gwarantujący pracę systemu fotowoltaicznego połączonego z magazynem energii przy zachowaniu wysokiej efektywności. 

Nagrodę Intersolar EES otrzymała też inna firma z USA – ViZn Energy Systems, która zaprezentowała system magazynowania energii wykorzystujący efektywną ekonomicznie technologię akumulatorów Redox. 

Nagroda w kategorii magazynowania energii trafiła też do bułgarskiej firmy International Power Supply, która zaprezentowała rozwiązanie o nazwie Exeron MX przeznaczone do zastosowania w off-gridowych instalacjach fotowoltaicznych. 

Podczas Intersolar 2014 przyznano też nagrody w kategorii najciekawszych projektów fotowoltaicznych. Trafiły one m.in. do niemieckiej firmy GOLDBECK Solar za hybrydowy system do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, który zbudowano w miejskim centrum sportowym w Marienheide.

Druga nagroda w kategorii projektów fotowoltaicznych trafiła do kolejnej firmy z Niemiec LTi REEnergy GmbH za zbudowaną w Belgii naziemną farmę fotowoltaiczną o mocy 15 MW. Instalacja powstała na zdegradowanych terenach poprzemysłowych w miejscowości Zelzate charakteryzujących się wysokim zapyleniem powietrza. Dzięki zastosowanej technologii ograniczono negatywny wpływ zapylenia na pracę paneli. Udziały w projekcie posiada lokalna społeczność, która jest też głównym odbiorcą produkowanej przez instalację energii. 

Nagrodę w tej kategorii otrzymał też niemiecki IBC Solar za budowę „miejskiej” instalacji fotowoltaicznej w Kaiserslautern, która nie jest objęta systemem dopłat i produkuje energię sprzedawaną bezpośrednio lokalnej spółce energetycznej. Pisaliśmy na ten temat na Gramwzielone.pl w artykule Niemcy: pierwsze naziemne farmy fotowoltaiczne poza systemem wsparcia

gramwzielone.pl