Minimalna cena na import chińskich paneli fotowoltaicznych bez zmian

Minimalna cena na import chińskich paneli fotowoltaicznych bez zmian
SolarWorld press

W III kwartale br. Komisja Europejska prawdopodobnie nie zmieni minimalnej ceny importu chińskich paneli fotowoltaicznych, w przypadku której nie zostaną zastosowane antydumpingowe cła. 

W obecnym kwartale minimalna cena, po której można importować do Unii Europejskiej chińskie panele fotowoltaiczne, nie narażając się na antydumpingowe cła, wynosi 0,53 €/W. Kilka miesięcy temu została obniżona z przyjętego początkowo poziomu 0,56 €/W. 

Wyznaczenie minimalnej ceny na import chińskich paneli fotowoltaicznych to efekt dochodzenia Komisji Europejskiej, które miało wykazać, czy Chińczycy sztucznie zaniżają ceny modułów fotowoltaicznych importowanych do Europy

REKLAMA
REKLAMA

W efekcie ugody zawartej w połowie zeszłego roku między chińskimi i unijnymi władzami postanowiono, że karnymi cłami nie zostaną objęte importowane do UE panele, których minimalna cena wyniesie 0,56 €/W i których łączny wolumen importu nie przekroczy 7 GW/rok. Poziomy te mają być systematycznie rewidowane na podstawie danych z rynku, które opracowują firmy pvXchange i Bloomberg New Energy Finance. 

Na koniec pierwszego kwartału Bruksela obniżyła przyjęty wcześniej poziom cenowy do 0,53 €/W, a teraz  – jak informuje PV Tech – ma on zostać utrzymany także w III kwartale br. 

Zwolennicy wprowadzenia ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych – wśród których są głównie producenci paneli PV z Europy – opracowali ostatnio raport mający przekonać Komisję Europejską, że przyjęte przez nią środki są niewystarczające, aby chronić unijny przemysł PV przed dumpingiem cenowym z Chin i że importerzy paneli PV „made in China” sztucznie zawyżają ceny deklarowane w zgłoszeniach celnych czy m.in. przenoszą dodatkowe płatności na inne katergorie wydatków. 

gramwzielone.pl