Dobczyce: w oczyszczalni ścieków powstanie elektrownia fotowoltaiczna

Dobczyce: w oczyszczalni ścieków powstanie elektrownia fotowoltaiczna
Max D, flickr cc

Gminna spółka z małopolskiej gminy Dobczyce zainstaluje na terenie zarządzanej przez nią oczyszczalni ścieków instalację fotowoltaiczną, na której budowę pozyskała unijną dotację. 

Obecnie gmina Dobczyce przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu, w którym zostanie wyłoniony wykonawca inwestycji. 

Od potencjalnego wykonawcy, który prowadzi działalność krócej niż 5 lat, wymagane jest m.in. doświadczenie w zakresie wykonania przyłączenia źródła energii elektrycznej o mocy powyżej 100 kW oraz instalacji systemu fotowoltaicznego o mocy przynajmniej 50 kWp. 

REKLAMA
REKLAMA

Budowa instalacji fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków w Dobczycach zostanie sfinansowana częściowo ze środków unijnych. Inwestor uzyskał na ten cel dotację unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wartość przyznanej dotacji wynosi 852,2 tys. zł, a całkowity koszt projektu to 1,299 mln zł. 

Oferty na udział w przetargu można składać do 7 lipca br. Wadium w przetargu to 15 tys. zł. 

gramwzielone.pl