Gliwice: na terenie wysypiska śmieci powstanie instalacja fotowoltaiczna

Gliwice: na terenie wysypiska śmieci powstanie instalacja fotowoltaiczna
pgegreenenergy, flickr cc

Gliwickie Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów zbuduje na terenie należącego do niego wysypiska instalację fotowoltaiczną. 

Gliwicka spółka ogłosiła przetarg na wykonawcę inwestycji. Zamówienie obejmie dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Planowany termin wykonania zamówienia to 2 miesiące. 

REKLAMA

Minimalny okres gwarancji na wykonane prace, materiały i urządzenia wynosi min. 24 miesięcy do maximum 180 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego. 

REKLAMA

Od potencjalnego wykonawcy oczekuje się, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje podobne instalacje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Natomiast jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 15 kW. 

Kryteria oceny złożonych w przetargu ofert obejmą cenę (maks. 30 pkt), gwarancję (20 pkt) i doświadczenie (50 pkt). 

Okres składania ofert w przetargu wygasa 8 lipca 2014 r. Wysokość wadium wynosi 15 tys. zł. 

Dokumentacja do wniosku o udział w przetargu jest dostępna pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl