Cena polikrzemu może wzrosnąć, ale nie na długo

Cena polikrzemu może wzrosnąć, ale nie na długo
SolarWorld press

Od kilku lat cena polikrzemu wykorzystywanego do produkcji krystalicznych paneli fotowoltaicznych utrzymuje się na historycznie niskich poziomach. W obliczu zwiększonego zapotrzebowania polikrzem może jednak w najbliższym czasie podrożeć. 

To dzięki m.in. niskim cenom krzemu wykorzystywanego do produkcji paneli fotowoltaicznych możliwe było obniżenie ich ceny do aktualnie notowanych poziomów. 

W ubiegłym roku cena polikrzemu spadła poniżej 20 dol./kg, a wielu producentów wyłączało swoje linie produkcyjne, ponieważ produkcja była dla nich po prostu nieopłacalna. 

REKLAMA

W tym roku producenci ogniw fotowoltaicznych stosowanych do produkcji paneli PV zgłaszają zwiększone zapotrzebowanie na polikrzem, co wynika ze wzrostu ich zamówień i optymistycznych prognoz w zakresie nowego potencjału elektrowni fotowoltaicznych, które mają powstać w tym roku na świecie. Ich liczba ma znacząco przekroczyć potencjał zainstalowany w ubiegłym roku. 

REKLAMA

W obliczu wzrostu zapotrzebowania na polikrzem firma konsultingowa Bernreuter Research zapowiada, że jego cena może wkrótce wzrosnąć do poziomu 23 dol./W. Problem niedoboru polikrzemu powinny jednak rozwiązać nowe fabryki tego surowca, których budowę planuje się przede wszystkim w Azji. 

Bernreuter Research szacuje, że w tym roku globalna produkcja polikrzemu zwiększy się o około 66 tys. MT. Zwiększenie produkcji planują m.in. Hanwha Chemical, Tokuyama czy SMP (joint venture pomiędzy SunEdison i Samsung Fine Chemicals). Z kolei na początku przyszłego roku produkcję polikrzemu ma zwiększyć także Daqo New Energy i OCI. 

Zdaniem Bernreuter Research, planowane, znaczące zwiększenie produkcji może doprowadzić nawet do pewnej nadpodaży polikrzemu, co może przełożyć się na ponowny spadek jego ceny. 

gramwzielone.pl