Wstępne założenia dla aukcji fotowoltaicznych w Niemczech

Wstępne założenia dla aukcji fotowoltaicznych w Niemczech
Iwan Wolkow, flickr cc

Tydzień temu niemiecki Bundesrat zaakceptował nowelizację niemieckiej ustawy o odnawialnych źródeł energii. Reforma niemieckiego systemu wsparcia dla źródeł odnawialnych zakłada m.in. wprowadzenie aukcji dla projektów OZE. Niemcy chcą przetestować ten system na pilotażowych aukcjach adresowanych wyłącznie dla inwestorów z branży fotowoltaicznej. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, w kolejnych latach wysokość taryf gwarantowanych dla projektów OZE w Niemczech ma być wyznaczana na podstawie aukcji. Pierwsze, testowe aukcje zostaną zorganizowane dla inwestorów zamierzających wybudować naziemne farmy fotowoltaiczne. 

Dzięki testowym aukcjom dla PV niemieckie władze chcą zebrać niezbędne doświadczenia, które pozwolą na pełne uruchomienie systemu aukcyjnego dla wszystkich technologii OZE, co zaplanowano na 2017 r. 

REKLAMA

Niemieckie władze właśnie rozpoczęły publiczne konsultacje w zakresie zasad systemu aukcji dla PV. Wstępne propozycje zakładają, że na podstawie pilotażowej aukcji prawo do realizacji inwestycji i odsprzedaży energii po gwarantowanej cenie zyskają projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 600 MW, co jest wolumenem większym o 200 MW niż zakładały wstępne uzgodnienia koalicji CDU/CSU i SPD. 

W ramach konsultacji społecznych niemieckie władze chcą m.in. uzgodnić wymagania, jakie będą musiały spełnić projekty PV zgłaszane do aukcji, a także określić kary za niezrealizowanie projektów w przewidzianym terminie. 

REKLAMA

Pierwsza pilotażowa aukcja dla PV miałaby się odbyć w Niemczech już w przyszłym roku. 

Obecnie u naszych zachodnich sąsiadów działa już ponad 36,5 GW instalacji fotowoltaicznych. Dynamika instalacji jednak mocno zwalnia – wraz z ograniczaniem poziomów dopłat w ramach niemieckiego systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs). W kwietniu i maju Niemcy oddali do użytku odpowiednio 163 MW i 204 MW nowych systemów PV. Rok wcześniej było to natomiast 336 MW i 345 MW. 

W ubiegłym roku w Niemczech powstało „tylko” 3,3 GW instalacji fotowoltaicznych, podczas gdy w trzech wcześniejszych latach było to co roku ponad 7 GW. 

Ograniczając wsparcie dla PV niemiecki rząd doszedł do wniosku, że cele w zakresie rozwoju niemieckiego rynku PV zostały zrealizowane i że można teraz spowolnić tempo jego wzrostu, rezygnując z preferencyjnego finansowania produkcji energii słonecznej. 

gramwzielone.pl