REMOR SOLAR zrealizował budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce

REMOR SOLAR zrealizował budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce
REMOR SOLAR press

REMOR SOLAR zrealizował kolejny duży projekt w Polsce – budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1,504 MWp w Gubinie. Zakres prac obejmował dostawę konstrukcji i jej montaż wraz z modułami. Na chwilę obecną jest to największa zainstalowana farma fotowoltaiczna w Polsce.

Farma fotowotaliczna k. Gubina powstała na bazie wolnostojącej stalowej dwupodporowej konstrukcji TF-58, według projektu Marcina Domańczyka, na której zamocowano w układzie horyzontalnym 5784 paneli fotowoltaicznych firmy REC Solar o mocy 260 Wp.  Konstrukcja z ocynkowanej stali (w sumie 89 ton) zapewnia odpowiednią trwałość i wytrzymałość, potwierdzoną wykonanymi wcześniej próbami ramowania. W konstrukcji nie zastosowano żadnych połączeń spawanych, a więc potencjalnych ognisk korozji.

Inwestorem farmy fotowoltaicznej w Gubinie jest PEG Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin, które realizuje projekt wraz z firmą Smart Green Systems.

REKLAMA

Inwestycja jest finansowana częściowo z środków unijnych – z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 3.2 dotyczącego środowiska i rozwoju OZE („Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”). 

Inne większe farmy fotowoltaiczne w Polsce, zrealizowane z udziałem REMOR SOLAR w 2014 roku:

1,63 MW Gdańsk (Energa Invest- Inwestor) – na ukończeniu

674kW Wesołowo (Wielbark) – w realizacji

104kW Blenda – w realizacji

930 kW Choroszcz Podlasie

300kW Choroszcz, Podlasie

700kW Sienkiewicze, Podlasie

1MW Wasilków, Podlasie

Więcej informacji o realizacjach farm fotowoltaicznych przez REMOR SOLAR na www.remorsolar.com/pl

REKLAMA

Zdjęcia z realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy 1,504 MWp k. Gubina: 

zdjęcia: REMOR SOLAR / www.remorsolar.com/pl

artykuł sponsorowany