Szczecin inwestuje w instalacje fotowoltaiczne

Szczecin inwestuje w instalacje fotowoltaiczne
SolarWorld press

Władze Szczecina ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. 

Projekt „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie” otrzymał unijną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią.

Wysokość dofinansowania przyznanego w konkursie RPOWZ/4.1/2013/1 wynosi ponad 1,47 mln zł przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 2,11 mln zł. 

REKLAMA

Przetarg obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby czterech budynków należących do Gminy Miasto Szczecin. 

REKLAMA

Potencjalny wykonawca musi wykazać się m.in. realizacją dwóch instalacji fotowoltaicznych w przestrzeni miejskiej o mocy przynajmniej 100 kWp. 

Wymagane jest też, aby wykonawca posiadał dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 mln zł i osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych (rok: 2013, 2012, 2011) obroty w wysokości co najmniej 3 mln zł netto rocznie.

Wadium w przetargu wynosi 20 tys. zł, a termin składania ofert mija 20 sierpnia br. Przyjęty termin realizacji inwestycji to koniec stycznia 2015 r. 

Pełna lista projektów, które otrzymały unijne dofinansowanie w ramach RPO dla woj. zachodniomporkskiego, Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzenie energią, konkurs RPOWZ/4.1/2013/1, znajduje się pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl