Przetarg na instalację fotowoltaiczną dla szpitala w Szczecinku

Przetarg na instalację fotowoltaiczną dla szpitala w Szczecinku
Q Cells press

Przedmiotem przetargu ogłoszonego przez władze Powiatu Szczecineckiego jest instalacja systemów odnawialnych źródeł energii w szpitalu w Szczecinku.

Zamówienie obejmie montaż instalacji pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych oraz przebudowę układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w stacji transformatorowej szpitala.
 
Od potencjalnego wykonawcy wymaga się, aby w ostatnich 5 latach wykonał co najmniej jedną instalację pomp ciepła o wartości 100 tysięcy złotych brutto, a także co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o takiej samej wartości. Wykonawca musi przedstawić także aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2 miliony złotych. 
 
 

Projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w obiektach ochrony zdrowia Powiatu Szczecineckiego” uzyskał unijne dofinansowanie w ramach działania 4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013.

Całkowity koszt projektu to 3,095 mln zł, a wartość unijnego dofinansowania wynosi 2 mln zł. Te środki w całości pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REKLAMA
REKLAMA

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym mija w dniu 20.08.2014. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 tys. zł.

Zakończenie inwestycji w szpitalu w Szczecinku przewiduje się z końcem października br. 

gramwzielone.pl